Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 4. 2019 9:18:32
Garant obsahu:
Ivana Janáčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 3517462
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon L
Telefon:532 232 484
Fax:532 233 612
E-mail:kucoch@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/kucoch

Přednosta kliniky
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky
MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Odborní asistenti:MDDr. MUDr. Jiří Blahák, Ph.D.
MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.
MUDr. Tomáš Křiva
MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D.
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.
MDDr. MUDr. Jiří Zelinka
Asistenti:MUDr. Václav Odstrčilík
Neučitelští pracovníci:Blanka Suchá (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Lejla Imširagic
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.
MUDr. Ludmila Procházková, CSc.
MUDr. František Rusznyák
MDDr. MUDr. Dávid Száraz
MDDr. Jana Treglerová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT