Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 4. 2019 9:08:03
Garant obsahu:
Ivana Janáčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 3517350
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Ústav histologie a embryologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav histologie a embryologie

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Telefon:549 49 1361; 549 49 1392
Fax:-
E-mail:ihanak@med.muni.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/histology/

Přednosta ústavu
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Zástupkyně přednosty ústavu
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.
Docenti:doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Odborní asistenti:Mgr. Lukáš Čajánek, PhD.
MUDr. Jana Dumková, Ph.D.
Ing. Josef Jaroš, Ph.D.
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D.
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D.
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D.
MUDr. Libor Streit, Ph.D.
RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
Manlio Vinciguerra, PhD.
MUDr. Petr Vlček, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Ivana Baltasová
Mgr. Hana Hříbková
MUDr. Eva Mecová
MUDr. Martin Páral
Neučitelští pracovníci:MVDr. Martin Anger, CSc. (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Ondřej Bernatík, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Lucia Binó, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
* Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
MUDr. Ludmila Daňková (laborant)
Bc. Ivana Hanáková (sekretář)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
Ing. Ladislav Ilkovics (technik)
Dobromila Klemová (laborant)
Mgr. Michaela Kloučková (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D. (odborný pracovník)
MUDr. Klára Koudelková (odborný pracovník)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (samostatný vědeckovýzkumný a vývojový pracovník)
Mgr. Jan Křivánek, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu - postdoc)
Katarína Marečková (laborant)
Mgr. Matej Nociar (organizační referent)
Mgr. Petra Pejšková (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Vendula Pelková (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Lucie Pešková (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Jakub Pospíšil (odborný pracovník ve výzkumu)
Anas Rabata, M.Sc. (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Jan Raška, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
* Mgr. Tereza Renzová (odborný pracovník)
Mgr. Klára Schichelová (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Tereza Souralová (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Pavel Šimara, Ph.D. (výzkumný a vývojový pracovník)
Mgr. Eva Švandová, Ph.D. (specializovaný pracovník)
Mgr. Lenka Tesařová, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
Bc. Zuzana Trebichalská (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Barbora Valnohová (manažer pro koordinaci a správu projektů)
Mgr. Tereza Váňová, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
David Vysloužil (odborný pracovník ve výzkumu)
Externí pracovníci
Mgr. Šimon Farkaš
Bc. Veronika Fedorová
Bc. Veronika Kolajová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT