Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 6. 12. 2010 12:56:42
Garant obsahu:
Helena Hrabálková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 945
Přístupů: 5068
Vytvořeno: 6. 9. 2010 11:15:11

Inventarizace 2010

Příkazy děkana LF

 • Příkaz děkana č. 5/2010 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků - inventura k 31. 12. 2010 (.xls)
 • Příkaz děkana č. 3/2010 k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Pokyn kvestora č. 13/2010 k provedení inventury majetku ke dni 30. 9. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 3 - Soupis inventárních úseků - inventura k 30. 9. 2010 (.xls)

Formuláře k inventarizaci

Inventarizační zápis A (movitý majetek) (.doc)
Inventarizační zápis C (zásoby) (.doc)
Inventurní soupis o provedení inventury peněžních prostředků a cenin (.xls)
Tabulka č. 2a - Soupis zapůjčeného majetku (.xls)
Tabulka č. 2b - Soupis pronajatého majetku jinému subjektu (.xls)
Tabulka č. 2c - Soupis nedohledaného majetku (.xls)
Tabulka č. 3a - Soupis vypůjčeného majetku (.xls)
Tabulka č. 3b - Soupis pronajatého majetku, včetně leasingu (.xls)
Tabulka č. 3c - Soupis ostatního přebývajícího majetku, neuvedeného v IS (.xls)
Tabulka č. 4a - Soupis nepotřebného majetku, uvedeného v IS (.xls)
Tabulka č. 4b - Soupis majetku uvedeného v IS a určeného k likvidaci do 31. 12. 2010 (.xls)
Tabulka č. 5 - Inventarizace obalů (.xls)
Tabulka č. 6a - Soupis uměleckých děl, která nejsou součástí budov (.xls)
Tabulka č. 6b - Soupis uměleckých děl, která jsou součástí budov (.xls)
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování podle ust. § 252 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (.doc)
Potvrzení o převzetí svěřených předmětů dle § 255 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (.doc)
Soupis pracovníků, se kterými byla uzavřena hmotná odpovědnost podle § 252 ZP (.doc)
Soupis pracovníků, kterým byl svěřen majetek podle § 255 ZP (.doc)
Potvrzení o výpůjčce movitého majetku (.doc)
Hlášení škody (.doc)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT