Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 5. 4. 2011 11:04:56
Garant obsahu:
Michal Koščík
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 986
Přístupů: 5508
Vytvořeno: 8. 10. 2010 15:21:33

Příkazy děkana LF

Příkazy děkana LF

 • Příkaz děkana č. 5/2010 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků - inventura k 31. 12. 2010 (.xls)
 • Příkaz děkana č. 4/2010 k provedení prověrky stavu a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) a kontroly požární ochrany (dále PO) na pracovištích Lékařské fakulty MU (teoretická pracoviště, správní pracoviště, účelová zařízení, pracoviště nelékařských oborů a pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost) (.doc)
  • Příloha - Termíny provedení prověrek BOZP a PO na pracovištích LF (.doc)
 • Příkaz děkana č. 3/2010 k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Pokyn kvestora č. 13/2010 k provedení inventury majetku ke dni 30. 9. 2010 (.doc)
  • Příloha č. 3 - Soupis inventárních úseků - inventura k 30. 9. 2010 (.xls)
 • Příkaz děkana č. 1/2010 k rozvrhu čerpání dovolené v roce 2010 (.pdf)
 • Příkaz děkana č. 8/2009 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2009 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2009 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků (.xls)
 • Příkaz děkana č. 7/2009 k provedení prověrky stavu a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) a požární ochrany (dále PO) na pracovištích Lékařské fakulty MU umístěných v objektech ve správě LF a prostorách v dočasném užívání LF (.doc)
  • Příloha - Termíny provedení prověrek BOZP a PO na pracovištích LF (.doc)
 • Příkaz děkana č. 6/2009 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2009 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2009 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Prováděcí pokyn kvestora k provedení inventury majetku ke dni 30. 9. 2009 (.doc)
  • Příloha č. 3 - Soupis inventárních úseků - inventura k 30. 9. 2009 (.xls)
 • Příkaz děkana č. 5/2009 k rozvrhu čerpání dovolené v roce 2009 (.doc)
 • Příkaz děkana č. 4/2009 k povinnému školení zaměstnanců LF, kteří prokazatelně pracují a zacházejí s nebezpečnými chemickými látkami vysoce toxickými označovanými jako T+ (.doc)
 • Příkaz děkana č. 3/2009 k rozvržení pracovní doby na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (.doc)
 • Příkaz děkana č. 2/2009 k provedení školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO) (.doc)
  • Příloha - Seznam vedoucích zaměstnanců a jimi řízených pracovišť Lékařské fakulty MU k provedení školení všech zaměstnanců na pracovišti o BOZP a PO (opakované 1x za dva roky) (.doc)
 • Příkaz děkana č. 1/2009 - Školení vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO) (.doc)
  • Příloha - Seznam vedoucích a odborných zaměstnanců Lékařské fakulty MU, kteří podléhají povinnosti zúčastnit se školení zaměstnanců o BOZP a PO (.doc)
 • Příkaz děkana č. 6/2008 k provedení prověrky stavu a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) a požární ochrany (dále PO) na pracovištích Lékařské fakulty MU umístěných v objektech ve správě LF a prostorách v dočasném užívání LF (.doc)
  • Příloha - Termíny provedení prověrek BOZP a PO na pracovištích LF (.doc)
 • Příkaz děkana č. 5/2008 k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2008 (.doc)
  • Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2008 (.doc)
  • Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 30. 9. 2008(.xls)
  • Příloha č. 3 - Prováděcí pokyn kvestora k provedení inventury majetku ke dni 30. 9. 2008 (.doc)
 • Příkaz děkana č. 4/2008 o rozvržení pracovní doby na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity - platnost do 31. 12. 2008 (.doc)
 • Příkaz děkana č. 3/2008 k zabezpečení stravování zaměstnanců Lékařské fakulty MU - úplné znění (.doc)
  • Dodatek č. 1/2009 kterým se mění Příkaz děkana č. 3/2008 k "Zabezpečení stravování zaměstnanců Lékařské fakulty MU" (.doc)
 • Příkaz děkana č. 2/2008 k čerpání dovolené v roce 2008 (.doc)
 • Příkaz děkana č. 1/2008 k povinnému školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a studentů o zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (.doc)
  Příloha (.doc)
 • Příkaz děkana č. 7/2007 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2007 (.doc)
  Příloha - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 31. 12. 2007 (.xls)
 • Příkaz děkana č. 6/2007 k provedení Veřejné prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a prověrky požární ochrany (PO) na pracovištích Lékařské fakulty MU umístěných v objektech ve správě LF a prostorách v dočasném užívání LF (.doc)
  Příloha - Termíny provedení veřejných prověrek BOZP a PO na LF - 2007 (.doc)
 • Příkaz děkana č. 5/2007 k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2007 (.doc)
  Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2007
  Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků - inventura k 30. 9. 2007 (.xls)
  Příloha č. 3 - Prováděcí pokyn kvestora k provedení inventury majetku ke dni 30. 9. 2007
 • Příkaz děkana č. 4/2007 o mimořádné inventarizaci pohledávek k 30. 6. 2007 (.doc)
  Příloha č. 1 - Příkaz kvestora (.doc)
  Příloha č. 2 - Tabulka inventarizačních pohledávek (.xls)
  Příloha č. 3 - Seznam inventarizačních úseků (.xls)
  Příloha č. 4 - Prováděcí pokyn kvestora (.doc)
 • Příkaz děkana č. 3/2007 ohledně čerpání dovolené (.doc)
 • Příkaz děkana č. 2/2007 k povinnému školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a studentů o zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (.doc)
 • Příkaz děkana č. 1/2007 k provedení školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO) (.doc)
  SEZNAM pracovišť a vedoucích zaměstnanců na Lékařské fakultě MU pro školení zaměstnanců o BOZP a PO - opakované 1x za dva roky (.doc)
 • Příkaz děkana č. 6/2006 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006 (.doc)
  Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006
  Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 31. 12. 2006 (.xls)
 • Příkaz děkana číslo 5/2006 Evidence nebezpečných chemických látek na Lékařské fakultě MU (.doc)
 • Příkaz děkana číslo 4/2006 k provedení Veřejné prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prověrky požární ochrany na pracovištích Lékařské fakulty MU (.doc)
  Příloha (.doc)
 • Příkaz děkana LF č. 3/2006 provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006 (.doc)
  Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006
  Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 30. 9. 2006 (.xls)
  Příloha č. 3 - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 31. 12. 2006 (.xls)
  Prováděcí pokyn kvestora k provedení inventury majetku ke dni 30. 9. 2006 (.doc)
  Příloha č. 1 - Dohoda o hmotné odpovědnosti dle § 176 ZP - vzor (.doc)
  Příloha č. 2 - Potvrzení o převzetí svěřených předmětů dle § 178 ZP - vzor (.doc)
  Příloha č. 3A - Inventarizační zápis - vzor A (.doc)
  Příloha č. 3B - Inventarizační zápis - vzor B (.doc)
  Příloha č. 3C - Inventarizační zápis - vzor C (.doc)
  Příloha č. 4 - Vzory tabulky č. 1-6 (.xls)
 • Příkaz děkana číslo 2/2006 k čerpání dovolené v roce 2006 (.doc)
 • Příkaz děkana číslo 1/2006 k povinnému školení vedoucích zaměstnanců a studentů o zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (.doc)
 • Příkaz děkana č. 11 k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2005 (.doc)
  Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2005 (.doc)
  Příloha č. 2 - Prováděcí pokyn kvestora k provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2005 (.doc)
  Příloha č. 3 - Soupis inventárních úseků - inventura k 31. 12. 2005 (.xls)
 • Příkaz děkana č. 10/2005 Školení vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a o požární ochraně (PO) (.doc)
 • Příkaz děkana č. 9/2005 k provedení Veřejné prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) a prověrky požární ochrany (dále PO) na pracovištích Lékařské fakulty MU v Brně (.doc)
 • Příkaz děkana č. 8/2005 k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2005 (.doc)
  Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2005 (.doc)
  Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků - inventura k 30. 9. 2005 (.xls)
  Příloha č. 3 - Soupis inventárních úseků - inventura k 31. 12. 2005 (.xls)
  Příloha č. 4 - Prováděcí pokyn kvestora k provedení inventury majetku ke dni 30. 9. 2005
 • Příkaz děkana č. 7/2005 k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2005
  Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2005 (č.j.1692/2005)
  Příloha č. 2 - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 30.9.2005
  Příloha č. 3 - Soupis inventárních úseků a určení předsedů a členů MIK pro inventuru majetku ke dni 31.12.2005
 • Příkaz děkana č. 6/2005 k provedení mimořádné inventarizace zúčtovacích vztahů ke dni 31. 8. 2005 (.doc)
  Příloha č. 1 - Příkaz kvestora k provedení mimořádné inventarizace zúčtovacích vztahů ke dni 31. 8. 2005 č.j. 1664/2005 (.doc)
  Příloha č. 2 - Specifikace předmětu inventarizace (.xls)
 • Příkaz děkana č. 5/2005 (.doc)
 • Příkaz děkana č. 4/2005 (.doc)
 • Příkaz děkana č. 3/2005 (.doc)
 • Příkaz děkana č. 2/2005 (.doc)
 • Příkaz děkana č. 1/2005 (.doc)
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT