Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 10. 2018 12:35:25
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 987
Přístupů: 511558
Vytvořeno: 14. 10. 2010 8:53:45

Studijní programy a obory vyučované v akademickém roce 2018/2019

Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity je v současnosti poskytováno vzdělání v šestiletém prezenčním magisterském studijním programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), v pětiletém prezenčním magisterském studijním programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství), v tříletém bakalářském prezenčním studijním programu Specializace ve zdravotnictví (studijní obory Fyzioterapie, Dentální hygienistka, Nutriční terapeut, Optika a optometrie, Ortoptika, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotnický záchranář), v tříletém bakalářském studijním programu Ošetřovatelství (studijní obor Všeobecná sestra v prezenční a kombinované formě studia), v tříletém bakalářském studijním programu Porodní asistence (studijní obor Porodní asistentka v prezenční formě studia) a v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Specializace ve zdravotnictví (studijní obory Fyzioterapie, Intenzivní péče (i v kombinované formě), Nutriční specialista, Optometrie). Bakalářská studia připravují studenty k praktickým činnostem ve zdravotnictví, přestup na lékařské obory není možný. Navazující magisterské studium Specializace ve zdravotnictví - obor FYZIOTERAPIE je určeno pro absolventy bakalářského studia v oborech Fyzioterapie anebo Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, - obor NUTRIČNÍ SPECIALISTA pro absolventy oboru Nutriční terapeut, obor OPTOMETRIE pro absolventy oboru Optika a optometrie anebo Optometrie, obor INTENZÍVNÍ PÉČE pro absolventy oboru Všeobecná sestra anebo Ošetřovatelství.
Magisterské studium Všeobecné lékařství je zakončeno udělením titulu MUDr. (doktor všeobecného lékařství), magisterské studium Zubní lékařství je zakončeno udělením titulu MDDr. (doktor zubního lékařství), studia bakalářská jsou zakončena titulem Bc. (bakalář) a navazující magisterské studium je zakončeno titulem Mgr. (magistr).
Studium všech oborů je prezenční formou, pouze obory Všeobecná sestra a Intenzívní péče je možné studovat v prezenční i v kombinované formě.

Studijní programy a obory, které budou otevřeny v akademickém roce 2019/2020 – aktualizace v přípravě

Program: B5341 B-OS Ošetřovatelství (Nursing), ID=3621
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu 3 r., udělovaný titul: Bc.

Obor: LF 5341R009 VS Všeobecná sestra, ID=3622
Anglický název oboru: General Nurse
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: do 31. 3. 2021
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.

Program: B5349 B-PA Porodní asistence (Midwifery), ID=17423
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu 3 r., udělovaný titul: Bc.

Obor: LF 5341R007 PA Porodní asistentka, ID=17903
Anglický název oboru: Nurse - midwife
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 23. 7. 2010 - 31. 5. 2023
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.

Program: B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví (Specializations in Health Science), ID=24
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu 3 r., udělovaný titul: Bc.

Obor: LF 5345R010 RA Radiologický asistent, ID=9991
Anglický název oboru: Radiology Assistant
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 13. 12. 2007 - 1. 11. 2020
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.

Program: M5103 M-VL Všeobecné lékařství (General Medicine), ID=63
Typ programu: magisterský, stand. doba programu 6 r., udělovaný titul: MUDr.

Obor: LF 5103T065 VL Všeobecné lékařství, ID=106
Anglický název oboru: General Medicine
Forma studia: 11 magisterské prezenční jednooborové
Akreditace: do 27. 2. 2025
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 6 r.

Program: M5111 M-ZL Zubní lékařství (Dentistry), ID=6006
Typ programu: magisterský, stand. doba programu 5 r., udělovaný titul: MDDr.

Obor: LF 5104T003 ZL Zubní lékařství, ID=6007
Anglický název oboru: Dentistry
Forma studia: 11 magisterské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 1. 2004 - 15. 12. 2019
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.

Program: N5345 N-SZ Specializace ve zdravotnictví (Specializations in Health Science), ID=1507
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu 2 r., udělovaný titul: Mgr.

Obor: LF 5342T004 FYZI Fyzioterapie, ID=7439
Anglický název oboru: Physiotherapy
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: do 30. 6. 2020
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.

Obor: LF 5345T032 NUT Nutriční specialista, ID=16471
Anglický název oboru: Dietitian
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 16. 7. 2009 - 31. 7. 2021
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor bude vypsán od akademického roku 2010/2011