primář MUDr. Václav Bartl
vbartl@fnbrno.cz

praxe zahraniční pobyty

Datum a místo narození: 27.2.1952, Brno
   
Dosažené vzdělání: Lékařská fakulta UJEP Brno 1976
Atestace: 1980 I.st.

1985 II. st.

Přehled praxe 1976 - 1990 oční klinika FNsP Brno - Pekařská, sekundární lékař
  1990 - 1992 oční klinika FNsP Brno - Bohunice, vedoucí lékař ambulance
  1992 - 1995 II. oční klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, odborný asistent
  1995 - zástupce přednosty oční kliniky FN Brno - Bohunice
Zahraniční pobyty: 1976 - 1981

1985 - 1989

Angola

Tunis