MUDr. Hana Došková
odborná asistentka, vedoucí lékař lůžkového oddělení
hdoskov@fnbrno.cz
Datum a místo narození: 17.6.1962, Brno
   
Dosažené vzdělání: Lékařská fakulta UJEP Brno 1987
Atestace: 1990 I.st.

1995 II. st.

 
Přehled praxe 1987 - 1990 oční klinika FNsP Brno - Pekařská, sekundární lékař
  1990 - 1995 oční klinika FNsP Brno - Bohunice, sekundární lékař
  1995 - II. oční klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, odborná asistentka
  1995 - vedoucí lékař pooperačního oddělení oční kliniky FN Brno - Bohunice