Oční klinika Brno-Bohunice
přednosta:
Prof. MUDr. Eva VLKOVÁ, CSc.