Oftalmologická klinika Brno-Bohunice
přednosta: Prof. MUDr. Eva VLKOVÁ, CSc.

       
Fakultní nemocnice Brno
pracoviště Bohunice

Masarykova univerzita Brno
Lékařská fakulta

     
Naše adresa: FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 639 00 BRNO
Telefon: +420 - 5 - 47193002
  Fax: +420 - 5 - 47192378
E-mail: evlkova@fnbrno.cz , evlkova@med.muni.cz

Úvodem | Profil | Personál | Výuka | Výzkum | Publikace | Home