Doc. MUDr. Václav Hrachovina, CSc.

praxe odborné zaměření publikace grant zahraniční pobyty přednášky k danému tématu


Datum a místo narození: 9.3.1932, Brno
Datum úmrtí: 17.2.1998 Nekrolog
   
Dosažené vzdělání: Lékařská fakulta UJEP Brno 1957
Atestace: 1964 I.st.

1975 II. st.

Dizertace CSc.: Karlova univerzita Praha 1980
Habilitace: UK Hradec Králové 1991

habilitační přednáška:

Klinický význam ERG a EOG u některých vybraných degenerací sítnice

Přehled praxe 1957 - 1963 oční oddělení nemocnice Opava, sekundární lékař
  1963 - 1964 oční klinika FNsP Brno - Pekařská, sekundární lékař
  1964 - 1990 katedra očního lékařství Lékařské fakulty UJEP Brno, odborný asistent
  1990 - 1992 II. oční klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, odborný asistent
  1992 - docent II. oční kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, zástupce přednosty pro školství

Odborné zaměření: Elektrofyziologie oka

Publikace: 51 prací
  2x spoluřešitel státního výzkumného úkolu
  4x spoluřešitel a řešitel resortního výzkumného úkolu

Grant: Spoluoešitel grantu "Zavedení DYE laseru v léčbě cévních a degenerativních chorob zadního pólu oka" (1991-1993)

Zahraniční pobyty: 1966 - 1967 W.G.Kerckhoffinstitut Bad Nauheim (experimentální elektrofyziologie v oftalmologii)
  1980 Greifswald

Přednášková činnost a literatura k danému tématu:

Klinický význam ERG a EOG u některých vybraných degenerací sítnice
(habilitační přednáška Hradec Králové 1991)
 
EREV 99 v současné klinické oční elektrofyziologii
(56. celostátní sjezd České oftalmologické společnosti, České Budějovice)
 
Retinokortikální čas v diferenciální diagnostice makulárních onemocnění a chorob zrakového nervu
(59. celostátní sjezd České oftalmologické společnosti, Brno)
 
Oko - generátor elektrických potenciálů

 Zpět na začátek      Zpět na na stránku "Personál"