Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice