Personál kliniky

- - - Přednosta kliniky:
Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

- - Zástupce přednosty pro LPP:
primář MUDr. Václav Bartl

- - Odborní asistenti:
MUDr. Hana Došková - vedoucí lékař lůžkové jednotky
MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

- - Vedoucí lékař ambulance:
MUDr. Rudolf Lichka

- - Ordinář pro glukom a vedoucí lékař glaukomové poradny:
MUDr. Jitka Svačinová

- - Vedoucí lékař ambulantního stacionáře:
MUDr. Igor Vícha

- Lékaři:
MUDr. Monika Horáčková
MUDr. Hana Hrubá
MUDr. Petr Kolář
MUDr. Martina Marková
MUDr. Tereza Neugebauerová
MUDr. Jitka Sedláková
MUDr. Radoslava Uhmannová
MUDr. Daniela Vysloužilová

- Technici:
Ing. Zdeněk Míča
Ing. Jindřich Němec

- Administrativní úsek:
Jaroslava Bukačová - sekretářka přednosty
Jana Šustáčková - zdravotní pojišťovny, knihovna a dokumentace


Zemřelí lékaři kliniky:
Prim. MUDr. Zdeněk Kumstát
Doc. MUDr. Václav Hrachovina, CSc.


Zpět na začátek