MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO
SBORNÍK PRACÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY 118
ACTA FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE 118
OPUSCULA OPHTALMOLOGICA
 
 
Eva Vlková, Zuzana Hlinomazová
 
Riziková keratoplastika
V práci je provedena klasifikace keratoplastik a jsou stanoveny indikace k transplantaci rohovky. Autoři stanoví důležitost nezbytných základních a speciálních očních i systémových vyšetření. Důležitou součástí je rozbor základní transplantační rohovkové imunologie. Je definována riziková keratoplastika, diagnostický a terapeutický postup a faktory ovlivňující úspěšnost transplantace rohovky, detailně jsou rozebrány časné a pozdní komplikace rohovkové transplantace. Pětiletá studie hodnotí 53 rizikových keratoplastik léčených kombinovanou imunosupresí kortikosteroidy a Cyclosporinem A. Typ a procentuální výskyt komplikací s jejich řešením vyúsťuje v závěry pro klinickou praxi.
76 stran, 44 barevných obrázků, grafy, tabulky, 94 odkazů. ISBN 80-210-2108-x.
Cena
151,- Kč.

Pokud máte o publikaci zájem, můžete si ji objednat poštou, faxem nebo e-mailem. Požadujete-li daňový doklad, uvádějte v objednávce Vaše IČO a DIČ. Vaše objednávka bude vyřízena obratem.
 
Kontaktní údaje:
Adresa:   FN Brno, Oční klinika Bohunice, Jihlavská 20, 639 00 BRNO
Telefon:   +420 - 5 - 47193002
  Fax:   +420 - 5 - 47192378
E-mail:
  evlkova@fnbrno.cz , evlkova@med.muni.cz