V ý u k a


Oční klinika v Brně-Bohunicích je univerzitním školícím pracovištěm. Zajišťuje:

  1. Výuku 4. a 5. ročníku všeobecného směru v oboru oční lékařství.
  2. Výuku bakalářského studia v oboru optometrie.
  3. Nepovinnou výuku formou seminářů v oční traumatologii.
  4. Výuku oftalmologie - univerzita 3. věku.

-      -      -

 

Program výuky pro 4. a 5. ročník (8. až 9. semestr):

  1. Výuka očního lékařství se provádí teoretickou i praktickou formou. Účast studentů je zaznamenávána a kontrolována.
  2. Výuka je organizována ve studijních blocích po dobu 3 týdnů. Sestává z 15 hodin seminárních přednášek a 30 hodin praktické výuky (celkem 45 hodin). Celý semestr představuje 5 bloků.
  3. Rigorózní zkoušku mohou studenti absolvovat za 14 dnů po ukončení výuky. Prakticky to znamená, že studenti 4. ročníku mohou zkoušku absolvovat v 8. (letním) semestru a studenti 5. ročníku v 9. nebo 10. (zimním nebo letním) semestru.

 

-      -      -

 

Schema a tematika blokového uspořádání výuky:

1. týden

 
1. den Přednáška:
  Historie a vývoj oftalmologie. Základní informace. Organizace kliniky, zdravotnická dokumentace.
 
2. den Stáže:
  Všeobecná metodika základních očních vyšetření (zraková ostrost, biomikroskopie předního očního segmentu).
   
3. den Přednáška:
  Choroby předního očního segmentu.
  Stáže:
  Diagnostika a terapie chorob předního segmentu oka (červený reflex, endoteliální mikroskop, topografie rohovky).
 
4. den Přednáška:
  Dětská oftalmologie (vývoj dětského oka, choroby a terapie v dětství).
  Stáže:
  Dětská oční klinika.
   
5. den Přednáška:
  Choroby optických médií oka (čočky a sklivce).
  Stáže:
  Speciální diagnostické metody (oftalmoskopie, ultrasonografie).
 

2. týden

 
6. den Přednáška:
  Oční traumatologie. Tupá, ostrá, chemická a fyzikální poranění.
  Stáže:
  Diagnostika (RTG, CT, NMR, lokalizace intraokulárních tělísek) a terapie (vitreoretinální chirurgie).
   
7. den Přednáška:
  Choroby retiny a chorioidey. Vyšetřovací metody a terapie.
  Stáže:
  Oftalmoskopie, panfundoskopie, fluorescenční angiografie.
 
8. den Přednáška:
  Glaukom. Konzervativní a chirurgická léčba.
  Stáže:
  Zorné pole. Statická a kinetická perimetrie, tonografie, gonioskopie.
   
9. den Přednáška:
  Dětská oftalmologie. Strabismus. Vyšetřovací metody a terapie.
  Stáže:
  Dětská oční klinika.
 
10. den Přednáška:
  Fyziologie a patologie zrakové dráhy.
  Stáže:
  ERG, VEP, skotopické vidění.
   

3. týden

 
11. den Přednáška:
  Chirurgie oka a adnexa. Cataracta,retinální a vitreoretinální chirurgické metody.
 
12. den Přednáška:
  Laser v očním lékařství. Současnost a budoucnost.
  Stáže:
  Laboratoř laserové terapie (Nd-YAG, Argon-Dye, Excimer).
   
13. den Přednáška:
  Myopie, hypermetropie a astigmatismus. Refraktivní chirurgie.
  Stáže:
  Vyšetření. Metody korekce.
 
14. den Přednáška:
  Dětská oftalmologie. Oční choroby dětského věku.
  Stáže:
  Dětská oční klinika.
   
15. den Závěr stáží, zhodnocení, kontrola znalostí testem.

-      -      -

Zpět na začátek