PATOLOGICKO-ANATOMICKÝ ÚSTAV 
FN BRNO - LF MU

ve FN Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno-Bohunice

Přednosta ústavu: Prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.

Sekretářka: Jarmila Jelínková
Úřední hodiny: pondělí, středa 10.00 - 12.00
Telefon (sekretariát): 532233250
Fax: 532232005


Zaměstnanci

Přednosta ústavu
prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.

Profesoři
prof. MUDr. Karel Dvořák,DrSc.
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš,CSc.
prof. MUDr. Boris Habanec,DrSc.

Odborní asistenti
MUDr. Josef Feit, CSc.
MUDr. Markéta Hermanová,PhD.
MUDr. Leoš Křen,PhD.
MUDr. Zdeněk Pavlovský
MUDr. Dalibor Stratil
MUDr. Milan Votava

Asistenti
MUDr. Sylva Hotárková
MUDr. Pavla Rotterová

Sekretářka
Jarmila Jelínková

Knihovna
Úřední hodiny - denně 11.00-12.00

Laborantky
Zdena Dvořáková
Hana Rychtecká