Elektronická podpora výuky na lékařských fakultách v ČR

UPOL - Patologická fyziologie

Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky 1. LF UK Praha

Atlas fyziologie a patofyziologie