Otázky z Genetiky v zubním lékařství 2007

 

 

 1. Základní genetická terminologie
 2. Nukleární DNA: replikace, transkripce, translace
 3. Chromosomové aberace
 4. Mutace v DNA
 5. Monogenní nemoci
 6. Komplexní nemoci
 7. Genetické studie
 8. Princip metody polymerázové řetězové reakce
 9. Princip metody restrikční analýzy
 10. Princip přímého sekvenování
 11. Genetické poradenství
 12. Poruchy tvorby skloviny
 13. Poruchy tvorby dentinu
 14. Genetika zubního kazu
 15. Dědičné dispozice k onemocnění parodontu
 16. Parodontitida jako monogenní choroba
 17. Multigenní formy parodontitidy
 18. Význam DNA diagnostiky u onemocnění parodontu
 19. Funkce sliny a regulace její sekrece
 20. Analýza proteinů ve slinách