Ústav patologické fyziologie lékařské fakulty Masarykovy univerzity

v Brně, Komenského nám. 2,  Brno

 

 

 

 

 

POKYNY  PRO  STUDENTY  V PRAKTICKÉ   VÝUCE

 

 

 

1.     Každý posluchač vede z každého jednotlivého praktického cvičení protokol, který příslušný asistent na konci stáže parafuje podpisem. Protokoly z praktických cvičení posluchači předkládají u  zkoušky z oboru.

2.     Praktická cvičení lze absolvovat pouze po převlečení do laboratorního pláště a přezutí do čisté obuvi (přezůvek) nebo použití návleků na obuv.

3.     Bude se tolerovat neomluvená neúčast v jednom praktiku za semestr. Při každé další absenci je nutné mít doklad o pracovní neschopnosti. V případě většího počtu omluvených absencí rozhoduje o udělení zápočtu přednosta ústavu.

4.     Pozdní příchod  do praktika  omlouvá posluchač bezprostředně  u příslušného asistenta, který rozhodne, jestli  bude účast v praktiku toho dne posluchači  uznána.  Při absenci víc než 15 minut se nebude neúčast omlouvat zásadně.