Statistika 2.

V excelovém souboru najdete na každém listu příklad k řešení. Uložte soubor priklady.xls na svém počítači, naimportujte jednotlivé listy do programu Statistica 7 a proveďte požadované statistické vyhodnocení.

This file in the excel format contains several examples to be solved. You will download it and save it on your PC. Individual sheets containnig data will be imported to the Statistica 7 software and evaluated.

Statistika II.

Modelové příklady k řešení v praktiku "Příklady"