Výuka ve 2. ročníku bakalářského studijního oboru Výživa člověka

Přednášky prezentace

Studijní literatura:

  1. KAŇKOVÁ K a kol. Patologická fyziologie pro bakalářské studijní programy. Brno, Masarykova Univerzita, 2003
  2. KAŇKOVÁ K: Vybrané kapitoly z patologické fyziologie: Poruchy metabolizmu a výživy. Brno, Masarykova Univerzita, 2005

 

Otázky ke zkoušce  bakalářské studium