Výuka ve 3. ročníku všeobecného lékařství

Pokyny pro studenty

 

Vyučující:

Po – 7:30 + 10:20 MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.

Út – 7:30 + 10:20 MUDr. Jan Máchal, Ph.D.

St –  7:30 + 10:20 MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D.

Čt – 7:30 doc. RNDr. Monika Goldbergová-Pávková, Ph.D.; 10:20 Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.

Pá – 7:30 MUDr. Jaromír Gumulec; 10:20 RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

Souhrnné výsledky za celý týden

 

Literatura:

1.       KAŇKOVÁ K a kol.: Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses. Brno, Masarykova univerzita, 2008 (elektronicky z Portálu MU)

2.       BIENERTOVÁ-VAŠKU J a kol.: Praktikum z patologické fyziologie. Brno, Masarykova Univerzita  (elektronicky na Portálu MU)

3.       VAŠKů J a kol.: Praktikum z patologické fyziologie. Brno, Masarykova Univerzita (elektronicky na IS MUNI)

Prezentace k přednáškám

Formulář protokolu

Otázky ke zkoušce  všeobecné lékařství  platné pro jarní zkouškové od roku 2016