Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP 2010

Příjemce a partneři projektu PODPORA EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ MASARYKOVY UNIVERZITY A VUT ZA ÚČASTI APLIKAČNÍ SFÉRY si vás dovolují

pozvat na

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP 2010

Konaný: 25.11. 2010
v salonku hotelu Continental, Kounicova 6, Brno

Program:

 • 08:30 Registrace
 • 09:00 První rok řešení projektu - výstupy a nové aktivity
  Doc. MUDr. M. Dastych, CSc. MBA¨LF MU
 • 09:20 Podobnostní analýza genomických dat
  Ing. Denisa Maděránková VUT Brno
 • 09:40 Fyzikální aspekty životního prostředí
  Ing. Petr Čech VUT Brno
 • 10:00 Studijní programy na Ústavu biochemie PřF MU
  Doc. RNDr. P.Zbořil, CSc. PřF MU
 • 10:20 Moderní metody pro studium biointerakcí na PřF MU
  Doc. RNDr.M. Wimmerová PřF MU
 • 10:45 Přestávka
 • 11:00 Screening vrozených vývojových vad v těhotenství
  RNDr. I. Klabenešová FN Brno
 • 11:20 Organizace a vyšetřování novor.sreeningu na OKBH PDM FNB
  MUDr. H. Vinohradská FN Brno
 • 11:40 Roche a personalizovaná medicína ve 21.století, diskuse
  MUDr. Olga Bálková Roche
 • 12:10 Nové sekvenční technologie a jejich využití
  Ing. P. Žák, CSc. Roche
 • 12:40 Diskuze, občerstvení, ukončení Workshopu

Na stáncích partnera FNB si zjistíte hladinu vlastní glykémie a budete mít možnost seznámit se s nejnovější poznatky z práce společnosti ROCHE s.r.o., Diagnostics Division.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ