Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Organizace provozu OKB FN Brno

Fakultní nemocnice Brno se řadí objemem poskytované péče k největším nemocnicím v republice. Každý rok je zde ošetřeno na jeden milion pacientů. Nemocnice disponuje 2 106 lůžky, kde je každoročně hospitalizováno více než 75 000 pacientů . Každý rok se zde narodí okolo 5 500 dětí.
Fakultní nemocnice Brno tvoří tři pracoviště:

  • Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) – v Brně Bohunicích
  • Pracoviště dětské medicíny (PDM) – v Brně Černých polích
  • Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) – v Brně na Obilním trhu

Dále k FN Brno patří léčebna dlouhodobě nemocných v Bílovicích nad Svitavou a Transfuzní středisko v Třebíči.
Tato pracoviště mají celkem 54 klinik a oddělení, mezi které patří i oddělení klinické biochemie.

Oddělení klinické biochemie (OKB)

  • Provádí rutinní, speciální a statimová biochemická vyšetření.
  • Zajišťuje novorozenecký screening pro region celé Moravy.
  • Provádí konzultační a konziliární činnost v rámci diferenciální diagnostiky, interpretaci laboratorních nálezů a optimalizace diagnostikých a léčebných postupů.
  • Je výukovou základnou pregraduálního a postgraduálního vzdělávání zdravotních laborantů, podílí se na výuce posluchaču LF MU v Brně.
  • Podílí se na řešení výzkumných úkolů klinik a oddělení FN Brno.

OKB sestává ze 3 pracovišt, které jsou tvořeny 7 pracovními úseky:
Oddělení klinické biochemie FN Brno

Na OKB pracuje celkem 90 pracovníků. (VŠ –lékaři, analytici, zdravotní laborantky ,nižší zdravotnický personál, administrativní pracovníci)
Ročně se zde provádí asi 3 900 000 laboratorních vyšetření. Denně se zpracovává asi 1800 pacientských vzorků. Laboratoř pracuje v nepřetržitém pracovním provozu.
OKB nabízí široké spektrum laboratorních vyšetření (asi 450 metod), které zahrnují základní bioch. vyšetření, stanovení hormonů, nádorových, kardiálních a kostních markerů, monitorování lékových hladin, drogový screening v moči, stopové prvky, specifické proteiny,specifické IgE (200 vyšetřovaných alergenů), likvorologii,screening - novorozenecký, metabolických vad, vrozených vývojových vad.
Pro měření využívá různé analytické principy:
Spektrofotometrie, turbidimetrie, nefelometrie, imunochemická stanovení, atomová absorpční spektrofotometrie, kryoskopie, separační metody: elektroforéza, isoelektrická fokusace, chromatografie –HPLC, GLC, elektrochemické analytické metody, iontově selektivní elektrody, mikroskopické techniky a další.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ