Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Řešitelský tým MU

  Masarykova univerzita
 
  e-mail telefon
oblast/náplň hlavní pracovní činnosti
 
Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc, MBA mdast@fnbrno.cz 532233948
Manažer projektu
Jana Dvořáková janadvo@med.muni.cz 549493104
Administrátorka projektu
Jana Šplouchalová splouch@med.muni.cz 549494626
Ekonomka projektu
Mgr. Zbyněk Diviš zdivis@med.muni.cz 549497409
IT specialista
 
Ing. Blanka Přikrylová bprikryl@med.muni.cz 549495095
Ved. Odd. pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LF MU
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ