Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Řešitelský tým LF MU

Partner LF MU; Katedra laboratorních metod
Adresa/tel.: Komenského nám.2, Brno, 549491111
  e-mail telefon
oblast/náplň hlavní pracovní činnosti
členové řešitelského týmu
RND. Miroslava Beňovská, PhD. mbenov@fnbrno.cz 532233151
Ved. úseku rutinních automatizovaných metod OKBH;
Výuka Klin.biochemie a Instrumentální techniky (př.,cv);
Bakalářský stud.program-obor Zdravotní laborant
MUDr. Zdenka Čermáková zcermak@fnbrno.cz 532235949
Ved. klinického úseku OKBH;
Výuka Klin.biochemie (př); Likvorologie (př,cv)
Bakalářský stud.program-obor Zdravotní laborant
Hana Budíková hbudikova@fnbrno.cz 532233022
Úseková laborantka OKBH
Výuka Klin.biochemie a Instrumentální techniky (cv,praxe)
Bakalářský stud.program-obor Zdravotní laborant
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ