Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Řešitelský tým PřF MU

Partner Přírodovědecká fakulta MU; Ústav biochemie-chemická sekce
Adresa/tel.: Brno Bohunice; Kampus
  e-mail telefon
oblast/náplň hlavní pracovní činnosti
koordinátor
Doc.RNDr.Petr Zbořil,CSc. zboril@chemi.muni.cz 549498249
Pracovní zařazení – docent Ústavu biochemie PřF MU.
Přednášky a speciální laboratoře z obecné biochemie, aplikované biochemie, biochemických metod.
Odborné zaměření – metabolismus metylglyoxalu a d-laktátu.
členové řešitelského týmu
doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. michaw@chemi.muni.cz 549498166/
Pracovní zařazení – docent Ústavu biochemie PřF MU.
Přednášky a laboratoře z klinické biochemie.
Výzkumné zaměření - glykobiochemie.
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. janiczek@chemi.muni.cz 549494622
Pracovní zařazení – docent Ústavu biochemie PřF MU.
Přednášky a laboratoře ze separačních biochemických metod.
Výzkumné zaměření - biooxidace anorganických sloučenin (Fe, S).
Mgr. Petra Rozumová rozumova@mail.muni.cz 549495901
Studentka DSP Biochemie na Ústavu biochemie PřF MU.
Výzkumné zaměření – Klonování lektinů.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ