Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Řešitelský tým VUT v Brně

Partner VUT v Brně, FEKT,Ústav biomedicínského inženýrství
Adresa/tel.: 612 00 Brno, Kolejní 4; 54114 9541
  e-mail telefon
oblast/náplň hlavní pracovní činnosti
koordinátor
Doc. Ing. Jiří Rozman,CSc rozman@feec.vutbr.cz 5 4114 9560
výuka odborných předmětů magisterského studijního oboru biomedicínské a ekologické inženýrství
členové řešitelského týmu
Prof. Ing. Ivo Provazník, PhD provazni@feec.vutbr.cz 5 4114 9562
výuka odborných předmětů v bakalářském i magisterském studijním oboru biomedicínské a ekologické inženýrství
Ing. Eva Vítková vitkova@feec.vutbr.cz 5 4114 6384
hlavní ekonom fakulty, ekonom projektu
Ing. Jiří Sekora sekora@feec.vutbr.cz 5 4114 9564
laboratorní výuka odborných předmětů bakalářského i magisterského studia oboru biomedicínské a ekologické inženýrství, správce sítě ústavu, administrátor projektu
Ing. Petr Čech petr.cech@phd.feec.vutbr.cz 5 4114 3613
laboratorní výuka odborných předmětů bakalářského i magisterského studia oboru biomedicínské a ekologické inženýrství, člen řešitelského týmu
Ing. Helena Škutková helena.skutkova@phd.feec.vutbr.cz 5 4114 9547
laboratorní výuka odborných předmětů bakalářského i magisterského studia oboru biomedicínské a ekologické inženýrství, členka řešitelského týmu
Ing. Vratislav Harabiš harabis@feec.vutbr.cz 5 4114 9564
laboratorní výuka odborných předmětů bakalářského i magisterského studia oboru biomedicínské a ekologické inženýrství, člen řešitelského týmu
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ