Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Řešitelský tým FN Brno

Partner FN Brno; Oddělení klinické biochemie a hematologie
Adresa/tel.: Jihlavská 20, 62500 Brno; tel.:532231111
  e-mail telefon
oblast/náplň hlavní pracovní činnosti
koordinátor
Mgr. Jana Gottwaldová jgottwaldova@fnbrno.cz 532233503
Vedoucí úseku specifických proteinů a likvorologie
členové řešitelského týmu
Mgr. Jana Číhalová jcihalova@fnbrno.cz 532233150
Odborný pracovník v laboratorních metodách
Hana Horáková hhorakova@fnbrno.cz 532233054
Vedoucí laborantka OKBH
RNDr. Alena Mikušková amikuskova@fnbrno.cz 532234508
Vedoucí úseku akutních vyšetření a úseku speciálních metod
MUDr. Hana Vinohradská hvinohradska@fnbrno.cz 532234340
Vedoucí pracoviště OKBH PDM
RNDr. Ludmila Malášková lmalas@fnbrno.cz 532233073
Vedoucí úseku speciálních metod OKBH; manažerka jakosti
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ