Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Řešitelský tým Roche s.r.o., Diagnostics Division

Partner ROCHE s.r.o., Diagnostics Division
Adresa/tel.: Poštovní adresa: Karlovo náměstí 17, 120 00, Praha 2; Tel.: 220 382 500
Fakturační adresa: Roche s.r.o., Diagnostics Division, Dukelských hrdinů 567/52, 170 00, Praha 7
  e-mail
oblast/náplň hlavní pracovní činnosti
Koordinátor
Ing.Radoslav Blažek radoslav.blazek@roche.com
Koordinace řešitelského týmu, komunikace s managerem projektu a partnery
členové řešitelského týmu
RNDr. Tomáš Petr tomas.petr@roche.com
Koordinace s centrálou Roche s.r.o., Diagnostics Division, podpora projektu
RNDr. Petr Ondráček petr.ondracek@roche.com
Laboratorní konsolidace, klinická biochemie (analytické systémy řady Modular, Cobas)
Ing. Petr Kopecký petr.kopecky@roche.com
Laboratorní konsolidace, automatizace procesů a preanalytické systémy
Ing. Pavel Prouza pavel.prouza@roche.com
Laboratorní konsolidace, klinická biochemie (analytické systémy řady Integra, Cobas)
Ing. Igor Klimíček igor.klimicek@roche.com
Laboratorní konsolidace, imunochemické systémy (analytické systémy řady Modular, Elecsys, Cobas)
Ing. Vladimír Frančík vladimir.francik@roche.com
Technologie, konstrukce a servisní podpora imunochemických analyzátorů (analytické systémy řady Modular, Elecsys, Cobas)
Ing. Kateřina Málková katerina.malkova@roche.com
Obecná marketingová podpora, obsah internetové stránky Roche s.r.o., Diagnostics Division
Ing. David Čermák david.cermak@roche.com
IT nástroje pro podporu projektu, komunikace s IT projektovými experty
Miloš Nejedlý milos.nejedly@roche.com
Aktivity a podpora projektu v rámci obchodního regionu
Ing. Hana Ferdová hana.ferdova@roche.com
Decentralizovaná diagnostika, POCT, systémy a organizace
Petra Hlavačková petra.hlavackova@roche.com
Laboratorní diagnostika v oblasti primární péče, organizace školících center
Ing. Miroslav Paráček miroslav.paracek@roche.com
Organizace a provoz oddělení technického servisu Roche s.r.o., Diagnostics Division
Ing. Milan Švorc milan.svorc@roche.com
Organizace a provoz oddělení logistiky Roche s.r.o., Diagnostics Division
Mgr. Libor Ševčík, MBA libor.sevcik@roche.com
Organizace a provoz obchodního oddělení Roche s.r.o., Diagnostics Division
Ing. Lenka Nováková lenka.novakova@roche.com
Řízení kvality Roche s.r.o., Diagnostics Division, propagace projektu v čtvrtletníku Labor Aktuell
MUDr. Olga Bálková olga.balkova@roche.com
Public Relations, komunikace, lékařský marketing
Ing. Petr Žák, CSc. petr.zak@roche.com
Genomika (oblast diagnostiky, systémy a metodiky)
Mgr. Dalimil Žůrek dalimil.zurek@roche.com
Molekulární diagnostika (oblast diagnostiky, systémy a metodiky)
RNDr. Milan Richter milan.richter@roche.com
Tkáňová diagnostika (oblast diagnostiky, systémy a metodiky)
Administrativa, vyúčtování
Michaela Lesová michaela.lesova@roche.com
Administrativa projektu na straně Roche s.r.o., Diagnostics Division
Ing. Michaela Lukšanová michaela.luksanova@roche.com
Zpracování výkazů práce s vyúčtování
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ