Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Pracovní skupiny projektu

PS kontaktní místo

pro zřízení a pracovní náplň kontakt. místa; pracoviště administrátorky, místo pracovních schůzek PS, centrum komunikace a edukačních aktivit (semináře, konzultace, ale i praktická výuka ve výukové laboratoři)

KOKTAKTNÍ MÍSTO
LF Dastych - ved. prac. skup., Dvořáková + ostatní členové projektového týmu
PřF Zbořil + ostatní členové projektového týmu
VUT Rozman + ostatní členové projektového týmu
FNB Gottwaldová + ostatní členové projektového týmu
ROCHE Blažek, Nejedlý, Kopecký, Ondráček + ostatní členové projektového týmu

PS multilaterální komunikace

pro zavedení a udržování efektivních forem komunikace mezi partnery projektu i cílovými skupinami. Porovnání stejných nebo podobných předmětů, případně i ostatních s výměnou témat přednášek, praktických cvičení, učebních opor, e-learningů, zkušebních testů a společnou přípravu nových.

MULTILATERÁLNÍ KOMUNIKACE
LF Dastych - ved. prac. skup., Beňovská + ostatní členové projektového týmu
PřF Zbořil, Janiczek + ostatní členové projektového týmu
VUT Rozman, Provazník + ostatní členové projektového týmu
FNB Vinohradská + ostatní členové projektového týmu
ROCHE Petr, Blažek, Ševčík, Žůrek + ostatní členové projektového týmu

PS workshopy

bude organizovat workshopy 2x ročně (1x pro cílovou skupinu studentů, 1x pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků).

WORKSHOPY
PřF Wimmerová - ved. prac. skup. + ostatní členové projektového týmu
LF Čermáková, Dvořáková + ostatní členové projektového týmu
VUT Provazník, Rozman + ostatní členové projektového týmu
FNB Mikušková + ostatní členové projektového týmu
ROCHE Kopecký, Blažek, Ondráček, Nejedlý + ostatní členové projektového týmu

PS edukačních aktivit FN Brno a Roche s.r.o., Diagnostics Division

připraví edukační pracovní dny s náplní praktických aplikací vyučovaných teoretických témat.
Praktická činnost ve velké zdravotnické laboratoři; činnosti v české pobočce f. Roche s.r.o., Diagnostics Division a exkurze ve švýcarské centrále atd.

EDUKAČNÍ AKCE FNB
  Gottwaldová - ved. prac. skup., Ćíhalová, Horáková, Mikušková, Vinohradská, Malášková
LF Beňovská
PřF Rozumová
VUT Škutková, Valla
ROCHE  
EDUKAČNÍ AKCE Roche s.r.o., Diagnostics Division
  Blažek - ved. prac. skup., Ondráček, Petr, Kopecký, Žůrek, Málková, Klimíček, Bálková, Prouza, Ševčík, Frančík, Nováková
LF Beňovská
PřF Rozumová
VUT Valla, Škutková
FNB  

PS newebové a webové publicity

informace o aktivitách projektu (informační listy 1x za semestr; propagační předměty a zvláště zřízení a provozování webových stránek projektu se všemi informacemi, nabídkou edukačních a ostatních aktivit s diskusním fórem a elektronickým výběrem).
Publicita projektu na celostátních odborných akcích (BIOLAB 2010; Diagnostic forum Roche Vídeň 2010, články v časopisu Labor Aktuel atd.)

NEWEBOVÁ PUBLICITA
  Dvořáková - ved. prac. skup.  
LF Beňovská + ostatní členové projektového týmu
PřF Wimmerová + ostatní členové projektového týmu
VUT Čech, Sekora + ostatní členové projektového týmu
FNB Horáková, Číhalová + ostatní členové projektového týmu
ROCHE Nováková, Bálková + ostatní členové projektového týmu
WEBOVÁ PUBLICITA
LF Diviš - ved. prac. skup., Dastych + ostatní členové projektového týmu
PřF Janiczek + ostatní členové projektového týmu
VUT Sekora, Čech + ostatní členové projektového týmu
FNB Číhalová + ostatní členové projektového týmu
ROCHE Čermák, Málková, Bálková + ostatní členové projektového týmu
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ