Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice

Jihlavská 20
Brno

Počitadlo přístupů :


Přednosta:

Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 
jskric@fnbrno.cz
, jskric@med.muni.cz
tel.: 532 232 504

Docenti a odborní asistenti:

MUDr. Zdeněk Merta, CSc., 
merta@fnbrno.cz, tel.: 532 232 409
 

MUDr. Lenka Babičková 
lbabickova@fnbrno.cz, tel.: 532 232 557
 
MUDr. Martina Doubková
martinadoubkova@fnbrno.cz, tel.: 532 232 550
 
MUDr. Anna Hrazdirová
ahrazdirova@fnbrno.cz, ahrazdir@med.muni.cz, tel.: 532 232 556
 
MUDr. Pavel Klíma
pklima@fnbrno.cz, pklima@med.muni.cz, tel.: 532 232 550

MUDr. Pavel Matuška
pmatusk@fnbrno.cz, tel.: 532 232 671
 

MUDr. Marie Pazourková
mpazourkova@fnbrno.cz, tel.: 532 232 550
 

MUDr. Marcela Tomíšková
mtomiskova@fnbrno.cz, tel.: 532 233 086studenti SVOČ:

Jan Hanák, stud. 5 roč., všeobecné lékařství
Alice Zelová, stud. 5 roč., všeobecné lékařství

 

Výuka:

1) Praktika (během 7. až 10. semestru), doba trvání bloku - 5 dní (všeobecné lékařství), 3 dny (stomatologie)
2) Možnost výběrové týdenní předpromoční praxe - od letního semestru 2001/2002 týdenní blok zaměřený na 
    diferenciální diagnostiku pro 6. ročník, všeobecný směr, čeští i zahraniční studenti
3) Semináře 1 hodina semináře v každém bloku pro 6. ročník všeobecný směr, čeští i zahraniční studenti
4) Přednáška - 2 hodiny pneumologie pro 5. ročník, všeobecný směr, čeští i zahraniční studenti
5) Přednáška - 3 hodiny klinické onkologie (Nádory plic, pleury a mediastina) pro 5. ročník, všeobecný směr, čeští i zahraniční studenti
6) Přednáška - 1 hodina klinické onkologie (Karcinom plic) pro 4. ročník magisterského studia

Sylabus:

Výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod. Teoretická výuka formou seminářů.

1. den: bronchogenní karcinom
2. den: chronická obstrukční plicní nemoc, bronchiální astma
3. den: tuberkulóza
4. den: plicní záněty
5. den: intersticiální plicní procesy

Další činnost:

Centrum postgraduální výuky v pneumologii (specializační kurzy v bronchologii, onkologii, intersticiálních procesech, komplikovaných zánětech plic, respirační insuficienci, pneumologická stáž před atestacemi z vnitřního lékařství)

Mezinárodní spolupráce:

Účast v mezinárodních multicentrických studiích zaměřených na problematiku chronické obstrukční plicní nemoci, bronchiálního astmatu, bronchogenního karcinomu, zánětů plic, 

kvality života a dalších.

 

Podrobné informace o klinice lze získat těchto na www stránkách:
www.fnbrno.cz (Bohunice, Kliniky)
www.uoc.muni.cz …..(Prezentace, Skupina plicní)