Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 11. 3. 2016 11:48:48
Garant obsahu:
Liana Greiffeneggová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1507
Přístupů: 3885
Vytvořeno: 10. 4. 2015 10:42:49

Zahraniční aktivity (Erasmus)

Nebojte se studijního pobytu v zahraničí

Zahraniční zkušenost je velmi cenná, protože přináší možnost srovnání současné praxe u nás s možnostmi praxe v dalších zemích EU v kontextu tamní kultury. Studium na univerzitě tuto možnost studentům prezenčního i dálkového studia nabízí prostřednictvím programu Erasmus plus. Během bakalářského studia je možné v rámci tohoto programu absolvovat zahraniční profesní zkušenost formou studijní nebo pracovní stáže nebo i kombinací obou, v rozsahu 12 měsíců. Studijní pobyt je možné absolvovat pouze v průběhu studia (před jeho ukončením); pracovní stáž (vyřízenou před ukončením studia) je možné absolvovat za určitých podmínek i po vykonání státní závěrečné zkoušky. V současné době mohou studentky oboru porodní asistence využít studijní pobyty v rámci bilaterální smlouvy s  Německem, Estonskem a Belgií. Lokálním koordinátorem Erasmus pobytů je PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Podrobné informace k programu najdou studenti na stránkách Centra zahraničních studií MU: http://czs.muni.cz/cs/

O své zkušenosti a cenné informace k pobytu v zahraničí se s potenciálními budoucími zájemci rozhodly sdílet prostřednictvím zpracovaných prezentací absolventky studijního pobytu v roce 2015: Veronika Cabalová, Mariana Královičová a Markéta Pospíšková. (Německo) (Tallinn)  (Belgie)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT