hlavička

MYKOTOXINY

verze (c) Jan Šimůnek

 

Literatura

1 - ADENSAM, L.: [sdělení na semináři ČS mikrobiol. spol.] Liblice, 1985
2 - ADENSAM, L.:[Postup při analýze aflatoxinů v arašidech, manuál pro práci v laboratoři], 1987, 13 str.
3 - ADENSAM, L.: [Sdělení v diskusi na konferenci komise pro mikrobiologii potravin], Čeladná, 1993
4 - ANČÍKOVÁ, L.: Stanovení mykotoxinu kyseliny cyklopiazonové pomocí TLC. LF UJEP Brno, 1987
5 - ANDREOU, N., VASURIS, N.: Výskyt kmenů Aspergillus flavus, produkujících kyselinu cyklopiazonovou. LF UJEP, Brno, 1984, 7 str.
6 - BENNETT J. W.: Mut ants and mycotoxins: aflatoxins as model system. In: Trichothecenes and other mycotoxins, edited by J. Lacey, John Willey and Sons Ltd.,Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 1985, 271 - 280
7 - BERRY, C. L., The pathology of mycotoxins. J. Pathol., 154, 1988, 301 - 311
8 - BOŽKO, D.: osobní sdělení
9 - BRINTON, W. T.: An outbreak of organic dust toxic syndrome in a college fraternity. JAMA, 258, 9, 1987, 1210 - 1212
10 - BŘEZINA, P., KACHLÍK, P., NANÁKOVÁ, L., ŠIMŮNEK, J., VOJTOVÁ, R.: Kontaminace sušeného mléka pro dětskou a kojeneckou výživu plísňovými sporami v závislosti na výskytu plísní v domácnosti. Bulletin Československej společnosti mikrobiologickej, 35, 1995, 4, 242 - 246
11 - BUTLER, W. H.: Aflatoxin; in: Purchase, I., F., H.: Mycotoxins; Elsevier, Amsterodam - Oxford - New York, 1974, 1 - 28
12 - DASHEK, W. V., MAYFIELD, J. E., LLEWELLYN, G. C., REAR O, C. E., BATA, A.: Trichothecenes and yellow rain: Possible biological warfare agents. BioEssays, 4, 1, 1986, 27 - 30
13 - VRIES DE, H. R., MAXWELL, S. M., HENDRICKSE, R. G.: Foetal and neonatal exposure to aflatoxins. Acta Pediatr. Scand., 78, 1989, 373 - 378
14 - DORNER, J., W., COLE, R. J., LOMAX.,: Toxicity of cyclopiazonic acid. In: Trichothecenes and other mycotoxins, edited by J. Lacey, John Willey and Sons Ltd.,Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 1985, 529 - 535
15 - DUTTON, M. F.: Enzymes in aflatoxin biosynthesis Microbiological Reviews, 52, 2, 1988, 274 - 295
16 - DVOŘÁČKOVÁ, I: Aflatoxin jako rizikový faktor lidského zdraví; Mikroskopické houby a jejich toxické produkty jako faktory ovlivňující zdraví zvířat a člověka. [sborník konference], Brno, 1989, 13 - 16 str.
17 - DVOŘÁČKOVÁ, I., HORÁČEK, J.: Aflatoxin B1 and influenza A virus interaction as a cause of fatty degeneration of the viscera in mice. (An animal model of Reye s syndrome). Microbiologie - Aliments -Nutrition, 1, 1983, 353 - 357
18 - DVOŘÁČKOVÁ, I., KUBEŠ, L., HORÁČEK, J.: Ultrastructural changes in interaction of adenovirus 3 and aflatoxin B1 on tissue culture of HeLa cells. (Study contributing to Reye s syndrome). Microbiologie - Aliments -Nutrition, 1, 1983, 359 - 366
19 - DVOŘÁČKOVÁ, I., POLSTER, M.: Relation between aflatoxin producing aspergilloma and lung carcinoma. Microbiologie - Aliments -Nutrition, 2, 1984, 187 - 192
20 - EMANUEL, D. A., MARX, J., AULT, B., TREUHAFT, M., ROBERTS, R., KRYDA, M.: Pulmonary mycotoxicosis revisited. Amer. J. Indust. Med., 10, 1986, 305 - 306
21 - EPINAETTE, W. W., PARKER, C. M., JONES, E. L., GREIST, M. C.: Mycophenolic acid for psoriasis. J. Am. Acad. Dermatol., 17, 6, 1987, 962 - 971
22 - FAILLA, L. J., LYNN, D., NIEHAUS, W. G.: Correlation of Zn2+ content with aflatoxin content of corn. Appl. Environm. Microbiol., 52, 1, 1986, 73 - 74
23 - FAILLA, L. J., NIEHAUS, W. G.: Cadmium ion stimulation of growth and versicolorin synthesis in a mutant strain of Aspergillus parasiticus. Experimetal Mycol., 10, 1986, 144 - 149
24 - FANELLI, G., FABBRO, A.A., BONIFORTI, L., PASSI, S.: Inhibition of CCl4-stimulated aflatoxin production of Aspergillus parasiticus by mercaptomethyldimethylamine; Periodicum Biologorum, 88, 3, 1986, 277 - 285
25 - FASSATIOVÁ, O.: Plísně a vláknité houby v technické mikrobiologii. SNTL, Praha, 1979, 211 str.
26 - GAVELOVÁ, M., RUPRICH, J., VEREŠ, K.: Vývoj súprav RIA-test-AFLA M1B1 na stanovenie aflatoxinov v mlieku. Veterinární péče v potravinářském průmyslu 4, 1987, 33 - 35
27 - GORST-ALLMAN, C. P., STEYN, P. S.: Screening method for detection of 13 common mycotoxins. J. Chromatogr., 175, 1979, 325 - 331
28 - HARRACH, B.: osobní sdělení
29 - HARRACH, B., MIROCHA, C. J., PATHRE, S. V., PALYUSIK, M.: Macrocyclic trichothecene produced by a strain of Stachybotrys atra from Hungary. Applied and Environmental Microbiology, 1981, 1428 - 1432
30 - HARRACH, B., PALYUSIK, M.: Comparative evaluation of procedure for F-2 toxin (zearalenon) detection. Acta Vet. Acad. Sci. Hung., 27 (1 - 2), 1979, 77 - 82
31 - HENDRICKSE, R. G.: Kwashiorkor and aflatoxins; J. Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 7, 1988, 633 - 636
32 - HENDRICKSE, R. G., MAXWELL, S. M.: Heroin addicts, AIDS, and aflatoxins; Brit. Med. J., 269, 1988, 1257
33 - HENDRICKSE, R. G., MAXWELL, S. M.: Aflatoxins and child health in the tropics; J. Toxicol. - Toxin Reviews, 8, 1 - 2, 1989, 31 - 41
34 - HOCKING, A. A.: Aflatogenic fungi and their detection; Food Technol. Austral., 1982, 34, 236 - 238
35 - HRUBÁ, D.: Vnitřní prostředí a zdraví; součást závěrečné zprávy výzkumného úkolu, Brno, 1995, 42 str
37 - JESENSKÁ, Z.: Mikroskopické huby v požívatinách a krmivách; Alfa, Bratislava, 1987, 320 str.
36 - MZ ČSR: Hygienický předpis č. 69 sv. 61/86, str. 21
38 - JINDŘICHOVÁ, J. a spol. : Stav imunity pracujících v míchárnách krmiv. [závěrečná zpráva SVÚ P 12-1365], Pardubice, 1988, OÚNZ, I. část
39 - JINDŘICHOVÁ, J. a spol. : Stav imunity pracujících v míchárnách krmiv. [závěrečná zpráva SVÚ P 12-1365], Pardubice, 1988, OÚNZ, II. část
40 - KACHLÍK, P.: Ovlivnění produkce mykotoxinu kyseliny cyklopiazonové kmenem plísně Aspergillus flavus odděleným pasážováním. LF UJEP, Brno, 1987, 12 str.
41 - KEIDEL, W. D. a kol.: Stručná učebnica fyziológie. Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1973, str. 77 - 80
42 - KIESSLING, K. H.: The effect of zearalenone on growth rate, organ weight and muscel fibre composition in growing rats. Act. Pharm. Toxicol., 51, 1982, 154 - 158
43 - KOCKOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ, A.: Taxonómia kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov. Alfa, Bratislava, 1990, 700 str.
44 - KOLEKTIV: Strategie diagnostiky, prevence a léčby průduškového stmatu v České republice; ČLS J. E. Purkyně, Praha 1996, str. 20
45 - KOTULÁN, J.: Zdraví a životní prostředí. Avicenum, Praha, 1991, 204 - 208
46 - KOTULÁN, J.: Zhoubné nádory. in: Kolektiv: Základy zdravotních nauk pro pedagogy; díl 3., ÚPL LF MU, Brno, 1994 str. 43 - 48
47 - KUIPIER-GOODMAN, T.: Uncertainities in the risk assessment of three mycotoxins: aflatoxin, ochratoxin, and zearalenone. Can. J. Physiol. Pharmacol., 68, 1989, 1017 - 1024
48 - KUIPIER-GOODMAN, T., SSCOTT, P. M.: Risk assesment of the mycotoxin Ochratoxin A; Biomedical and Environmental Sciences, 2, 1989, 179 - 248
49 - LAZAROVSKIS, I.: Přehled klinických symptomů a syndromů. Avicenum, Praha, 1986, str. 434
50 - LESNÝ, I.: Druhá zpráva o nemocech slavných. VPK, Praha, rok vydání neudán, str. 19 - 22
51 - MANN, J.: Jedy, drogy, léky; Academia, Praha, 1996 str.: 47 - 48
52 - MATOSSIAN, M. K.: Ergot and the Salem witchcraft affair; American Scientist, 70, 4, 1982, 355 - 357
53 - MATOSSIAN, M. K.: Did mycotoxins play the role in bubonic plague epidemics?; Perspectives in biology and mediciné, 29 (2), 1986, 244 - 256
54 - MATOUŠKOVÁ, J., KALÁČOVÁ, D: Podmínky produkce mykotoxinu kyseliny cyklopiazonové kmeny Aspergillus flavus Link. LF UJEP, Brno, 1989, 20 str.
55 - MATYÁŠ, Z.: Analýza nebezpečí a kritické kontrolní/ochranné body, HACCP;.SZÚ Praha, Centrum hygieny potravinových řetězců Brno, 1993, 85 str.
56 - MBÚ Praha, 1984 - osobní sdělení
57 - MIROCHA, C. J., ABBAS, H. K., TREEFUL, L., BEAN, G.: T-2 toxin and diacetoxyscirpenol metabolism by Baccharis sp.. Appl. Environm. Microbiol., 54, 9, 1988, 2277 - 2280
58 - MIROCHA, C. J., WATSON, S., HAYES, W. A.: Occurence of trichothecenes in samples from Southeast Asia associated with "yellow rain". Proc. V. Internat. IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins, Vienna, 1982, 130 - 133
59 - MORNSTEIN, V.: Proč vlastně pokusy na zvířatech?; Universitas, 3, 1996, 57 - 61
60 - MZ ČSR: Hygienické předpisy, sv. 56/1984, 64, Směrnice o hygienických zásadách práce s chemickými karcinogeny
61 - NAŇÁKOVÁ, L.,. VOJTOVÁ, R., ŠIMŮNEK, J., BŘEZINA, P., KACHLÍK, P.: The contamination of dried formula milk with fungal spores in realtion to the presence of mould in the household. In: Abstract Book of 7th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology Division, 7th International Congress of Mycology Division, Prague, Czech Republic, 1994, , 470 str.
62 - NIEHAUS, W. G.: Versicolorin synthesis by Aspergillus parasiticus: Regulation by temperature and zinc. Experimental Mycol., 13, 1989, 20 - 26
63 - NOVÁČEKk, P.: Seznámení žáků 1. stupně základní školy s jedovatými a nebezpečnými rostlinami a houbami. dipl. práce, PedF MU Brno, 1995, 96 str. + přílohy
64 - OSTRÝ, V.: The presence and estimaton of the mycotoxin cyclopiazonic acid in foods and selected feeds. [autoref. of dissert work], Brno, 1989, Vysoká škola veterinární, 1 - 17
65 - OSTRÝ, V.: Zdravotní a hygienický význam mykotoxinů fumonisinů v potravinách, průběžná zpráva grantového projektu IGA MZ ČR, Brno, 1995
66 - PETLÁKOVÁ , J.: Studium mykoflóry a vznikajících metabolitů v průběhu skladování vybraných druhů čaje, VVŠ PV, Vyškov, 1996, 135 str. + přílohy
67 - PÍCHOVÁ, D. a spol.: Vliv mykotoxinu na užitkové vlastnosti zvířat. [závěrečná zpráva], SPOFA, Výzkumný ústav pro biofaktory a veterinární léčiva, Pohoří-Chotouň, 1982, 76 str.
68 - PISKAČ, A.: osobní sdělení
69 - PITT, J., HOCKING, A. D.: Mycotoxins in foods, implications in human health. in: Recent advances in clinical nutrition: 2, J. Libbley &Comp. Ltd, London - Paris, 161 - 168
70 - PITT. J. I., HOCKING, A. A., GLENN, D. R.: An improved medium for the detection of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. J. Appl. Bacteriol., 54, 1, 1983, 109 - 114
71 - ČSN 57 0820. Sušené mléčné výrobky, kojenecká a dětská výživa.
72 - POE, E. A.: Maska červené smrti. in: Zrádné srdce, výbor z díla, Naše vojsko, Praha, 1959, str.181 - 191
73 - POLLAK, G. F.: Alimentární otravy, disertační práce, díl 3. část 1., Čeljabinsk - Moskva, 1946
74 - POLSTER, M.: osobní sdělení
75 - POLSTER, M.: Toxinogenní plísně a mykotoxiny v potravinách. Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, Brno, 1971, 84 str.
76 - POLSTER: Mykotoxiny. [přednáška pro brněnskou pobočku ČSVSM], Brno, 1975
77 - POLSTER, M.: Laboratorní manuál. [rukopis], 1979 - 1984, 24 str.
78 - POLSTER, M., ŠIMŮNEK, J., OSTRÝ, V., ALBRECHTOVÁ, A.: Výskyt kyseliny cyklopiazonové a aflatoxinů u plísní Aspergillus flavus izolovaných z poživatin a krmiv. Čs hygiena, 35, 3, 1990, 144 - 148
79 - PRINCE, R. C.: Plant trichothecenes; Trends in Biochemical Sciences, 14, 6, 1989, [strana neuvedena]
80 - RAO, B. L., HUSSAIN, A.: A simple colorimetric method for screening cyclopiazonic acid in agricultural commodities; Mycopathologia 97, 1987, 89 - 92
81 - ROGAN, W. J., YANGH, G. C., KIMBROUGH, R. D.: Aflatoxin and Reye s Syndrome: A Study of Livers from Deceased Cases. Arch. Environm. Hlth., 40, 2, 1985, 91 - 95
82 - ROSCHENTHALLER, R., CREPPY, E.E., DIRHEIMER, G.: Ochratoxin A, On the mode of action of a ubiquitous mycotoxins. J. Toxicol. - Toxin Reviews, 3 (1) 1984; 53 - 86
83 - ROSEN, R. T., ROSEN, J. D.: Presence of four fusarium mycotoxins and synthetic material in "yellow rain". Evidence for the use of chemical weapons in Laos. biomed. mass Spectrom., 9, 1982, 443 - 450
84 - ROZEHNALOVÁ, I., RYŠÁNKOVÁ, J.: Plísně a mykotoxiny v prostředí stájí JZD [SVOČ). LF UJEP, Brno, 1988, 14 str.
85 - RUPRICH, J., PISKAČ, A.: Veterinářství, 33, 1983, 555 - 557
86 - SARUDI, I., Method zum Nachweis des Zearalenone (F-2) toxins. Z. Lebensm. Untersch. Forsch. 154, 1974, str. 6
87 - SCHIEFER, H. B.: Dynamics of experimental trichothecene mycotoxicosis. In: Trichothecenes and other mycotoxins, edited by J. Lacey, John Willey and Sons Ltd.,Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 1985, . 433 - 439
88 - SHOENTAL, R.:Bracken toxicity and soil mycotoxins. Veterinary Record, 155, 1984, 500
89 - SHOENTAL, R.: Mycotoxins and the Bible. Perspectives in Biology and Medicine, 28, 1, 1984, 117 - 120
90 - SORENSON, W. G., et al.: Mutagenicity of the tertamic mycotoxin cyclopiazonic acid. Appl. Environ. Microbiol., 47, 1984, 6, 1355 - 1357
92 - STOLOFF, L.: Aflatoxin is not a probable human carcinogen: The published evidence is sufficient. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 10, 1989, 272 - 283
93 - STORA, C., DVOŘÁČKOVÁ, I.: Contribution a l étude du role relatif de l aflatoxine et de l hépatide B dans la genése du cancer primitif du foie chez l homme. Bull. Acad. Natle Med., 170, 6, 1986, 763 - 775
94 - ŠIMŮNEK, J.: Determination of toxinogenic activity of Aspergillus flavus. Scripta medica 54 (1) 1981, 61 - 64
95 - ŠIMŮNEK, J.: Práce s kyselinou cyklopiazonovou. In: Sborník Chmelovy dny 1985, Bratislava, 1985, 43
96 - ŠIMŮNEK, J.: Biologické metody stanovení zdravotního rizika mykotoxinů v poživatinách. kandidátská disertační práce, LFH UK, Praha, 1985 [OBHAJOBA 1987], 96 str.
97 - ŠIMŮNEK, J., BŘEZINA, P.: Problematika mykotoxinu kyseliny cyklopiazonové v sýrech s bílou plísní na povrchu. Sýrařské dny, sborník přednášek Tábor, 1990, 428 - 433
98 - ŠIMŮNEK, J., BŘEZINA, P.: Mykotoxiny. 1. vydání, Vyškov, Vysoká vojenská škola pozemního vojska, fakulta ekonomiky obrany státu, 1996, 70str.
99 - ŠIMŮNEK, J., BŘEZINA, P., JEŽOVÁ. J.: Riziko mykotoxinu kyseliny cyklopiazonové ze sýrů fermentovaných kulturní plísní Penicillium camemberti. Veterinární péče v potravinářském průmyslu, 1990, 2, 126 - 128
100 - ŠIMŮNEK, J., BŘEZINA, P., JULÍČKOVÁ, V., MATOUŠKOVÁ, H.: Riziko mykotoxinu kyseliny cyklopiazonové u vybraných mléčných výrobků. In: Sborník "Mikrobiologické rizikové faktory v poživatinách", ČSM při ČSAV, komise potravinářské mikrobiologie, red. Muzikář, V., Špelina, V., Bartl V., Liblice, 1990, 137 - 144 [vytištěno 1992]
101 - ŠIMŮNEK, J., BŘEZINA, P., MATOUŠKOVÁ, J., BAČOVÁ, L., ŠTĚTINA, J., JEŽOVÁ, J.: Determination of cyclopiazonic acid in dairy products. Scripta Medica, 65, 1992, 7 - 8, 419 - 422
102 - ŠIMŮNEK, J., BŘEZINA, P., PLOCKOVÁ, M.: Kyselina cyklopiazonová - výhodný modelový mykotoxin. In: Sborník VIII. celostátní vědecké mykologické konference, Brno, 1989, 99
103 - ŠIMŮNEK, J., KACHLÍK, P., ANČÍKOVÁ, L.: Kyselina cyklopiazonová - stanovení a detekce producentů. Veterinární péče v potravinářském průmyslu, 4, 1987, 51 - 55
104 - ŠIMŮNEK, J., NOVÁKOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, Z., BŘEZINA, P.: Kyselina cyklopiazonová jako kardiologicky účinná látka - nový pohled na starý problém; In: Seminář komise mikrobiologie výživy Československé mikrobiologické společnosti, Třešť, 1996 [sborník v tisku]
105 - ŠIMŮNEK, J., POLSTER, M.: Kyselina cyklopiazonová, mykotoxin narůstajícího významu, producenti, výskyt, detekce. In: Problematika mykotoxinů z hlediska potravinářské a veterinární praxe, [sborník konference], Vysoká škola veterinární, Brno, 1985, 35 - 39
106 - ŠIMŮNEK, J., ŘEZNÍČKOVÁ, M., KUŘINOVÁ, L., VOJTOVÁ, R, BŘEZINA, P., PAVLÍKOVÁ, Š.: Producenti mykotoxinů v sušeném mléce pro kojeneckou a dětskou výživu - změna proti předchozím létům. In: Sborník komise pro potravinářskou mikrobiologii ČSM při ČSAV, 1992 [v tisku]
107 - ŠINDELÁŘ, B.: Hon na čarodějnice. Svoboda, Praha, 1986, 256 str.
108 - ŠTĚTINA, J., ŠIMŮNEK, J., BŘEZINA, P.: Occurence of cyclopiazonic acid in cheeses ripened with Penicillium camemberti surface mould. In: Euro Food Chem VI., Hamburg, 1991
109 - TAYLOR, D.: Dračí doktor. Mladá fronta, Praha 1991, str. 52 - 59
110 - TRUHAUT, R., SHUBIK, P., TUCHMANN - DUPLESSIS, A.: Zeranol and 17-beta estradiol: A critical review of the toxicological properties when used as anabolic agents. Regulatory Toxicol. Pharmacol, 5, 1985, 276 - 283
111 - TSUBOUCHI, H., YAMAMOTO, K., HISADA, K., SAKAABE, Y., TSUICHIHIRA, K.: Inhibitory effects of non-aflatoxinogenic fungi on aflatoxin production in rice cultures by Aspergillus flavus. Trans. Mycol. Soc. Japan, 22, 1981, 103 - 111
112 - UENO, Y.: Toxicology of mycotoxins. CRC Crit. Rev. Toxicol., 14 (2) 1985, 99 - 132
113 - UENO, Y.: Toxicology of trichothecene mycotoxins. ISI Atlas of Science: Pharmacology, 1988, 121 - 124
114 - URAGUCHI, K., YAMAZAKI, M.: Toxicology biochemistry and pathology of mycotoxins. Kodansha LTD., Tokyo, 1978, 290 str.
115 - VELASCO J.: Determination of aflatoxin in cottonseed by ferric hydroxide gel cleanup. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 53, 1970, 611 - 616
116 - VESELÝ, D., VESELÁ, D.: Využití produkce mykotoxinů při druhové determinaci penicilií. in: Kubátová, A., Prášil, K.: Současný stav, využití moderních metod a perspektivy studia rodu Penicillium; sborník referátů ČSVSM při ČSAV, Praha, 1995, [akce - červen 1994], 98 - 102
117 - VOJTOVÁ, R.: Mikroskopické houby v sušeném mléce pro kojeneckou a dětskou výživu, jiné rody než AspergilluS a Penicillium. [diplomová práce], PřF MU, Brno, 1993, 84 str.
118 - VONDRÁČEK, V., HOLUB, F.: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. III. vydání, Columbus, Bratislava, str. 196 - 201
119 - WALTARI, M.: Egypťan Sinuhet; Vyšehrad, Praha, 1969, 990 str.
120 - WYLLIE, T. D., MOREHOUSE, L. G.: Mycotoxic fungi, mycotoxins mycotoxicoses, an encyclopedic handbook. Marcel Dekker Inc., New York and Basel, 1978, vol. 3 , 202 str.
121 - COSGRIFF, T. M., BUNNER, D. L., WANNEMACHER, R. W. Jr., HOGSON, L. A., DINTERMAN, R. E.: The hemostatic derangement produced by T-2 toxin in cynomolgus monkeys. Toxicol. Appl. Pharmacol., 82, 1986, 532 - 539
122 - COULTER, J. B. S., HENDRICKSE, R. G., LAMPLUGH, S. M., MACFARLANE, S. B., MOODY, J. B., OMER, M. I. A., SULIMAN, G. I., WILLIAMS, T. E.: Aflatoxins and kwashiorkor. clinical studies in Sudanese children; Trans. Royal Soc. Trop. Med. Hyg., 80, 1986, 945 - 951
123 - DURAKOVIČ, S., DURAKOVIČ, Z., DURAKOVIČ, A., BERETIČ, T, POSPISIL, O., DELAŠ, F.: Effect of temperature and moisture on growth and aflatoxin formation by fungi cultured on corn. Periodicum Biologorum, 89, 1, 1987, 45 -52
124 - GAUR, V. K., SHARMA, L. C.: Variability in single spore isolates of Fusarium udum Butler. Mycopathologia, 107, 1989, 9 - 15
125 - GERYK, E. a kol.: Zhoubné novotvary, jižní Morava - rok 1994, předběžné údaje. Masarykův onkologický ústav, Brno, 1996, 32 str.
126 - HADIDANE, R., ROGER-REGNAULT, C., BOAUTTOUR, H., ELLOUZE, F., BACHA, H., CREPPY, E. E., DIRHEIMER, G.: Correlation between alimentary mycotoxin contamination and specific diseases. Human Toxicol., 4, 1985, 491 - 501
127 - KROGH, P., Role of ochratoxin in disease causation; Fd. Chem. Toxicol., 30, 3, 1992, 213 - 224
128 - KUNSTÝŘ, I.: Pokusná zvířata. Vesmír, 75, 2, 1996, str. 90
129 - LIU, Z. a kol.: A new method for the quantitation of aflatoxin M1 in urine by high performance liquid chromatography and its application to the etiologic study of hepatoma. Biomed. Chromatogr., 4, 2, 1990, 83 - 86
130 - MACKRLE, I.: Drákulovi v patách. Magnet press, Praha, 1992, 44 - 55
131 - MAXWELL, S. A., BROWN, R. F. R., UPSHALL, D. G.: The in vitro penetration and distribution of T-2 toxin through human skin. Toxicology, 40, 1986, 59 - 74
132 - MAXWELL, S. M., APEAGYEI, F., VRIES DE, H. R., MWANMUT, D. D., HENDRICKSE, R. G.: Aflatoxins in breast milk, neonatal cord blood and sera of pregnant women. J. Toxicol. - Toxin Reviews, 8, 1-2, 1989, 19 - 29
133 - NOVÁKOVÁ, A., KUBÁTOVÁ, A., 1995: Studium rodu Penicillium v České a Slovenské republice a přehled druhů uváděných z tohoto území. [Study of the genus Penicillium in Czech and Slovak Republics and survey of reported species] In: Současný stav, využití moderních metod a perspektivy studia rodu Penicillium, Proceedings of the Penicillium Seminar, Praha, 1994, 31 - 88.
134 - PASTER, N., LISKER, N.: Effects of controlled atmospheres on Penicillium patulum growth and patulin production. In: Trichothecenes and other mycotoxins, edited by J. Lacey, John Willey and Sons Ltd.,Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 1985, 233 - 241
135 - PALYUSIK, M., a spol.: Transmission of zearalenoneand alfa-zearalanol into porcine milk. Act. Vet. Acad. Sci. Hung., 28, 2, 1980, 217 - 222
136 - PIER, A. C., MCLOUGHIN, M. E.: Mycotoxic suppresion of immunity. In: Trichothecenes and other mycotoxins, edited by J. Lacey, John Willey and Sons Ltd., Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 1985, 507 - 519
137 - POLSTER, M.: Nižší houby. in Hrubý, S. a spol.: Mikrobiologie v hygieně výživy. Avicenum, Praha, 1984, 21 - 42
138 - RODRICKS, J. V., EPPLEY, R. M.: Stachybotrys and stachybotryotoxicosis;. in: Purchase, I. F. H.: Mycotoxins; Elsevier, Amsterdam - Oxford - New York, 1974, 181 - 198
139 - SHOENTAL, R.: Fusarium mycotoxins: Possible implications for psychiatric disorder. Brit. J. Psychiat., 146, 1985, 115 - 119
140 - SORENSON, W. G. et al.: Trichothecene mycotoxins in aerosolized conidia of Stachybotrys atra. Appl. Envirin. Microbiol., 53, 6, 1987, 1370 - 1375
141a - STOLOFF, L.: Carcinogenity of aflatoxins.
142b - AMES, B. N., MAGAW, R., Gold L. S.: response
142c - WILSON R., CROUGH, E. A. C.: response. [diskuse na stránkách časopisu] Lancet, 1987 - II, 1283 - 1284
142 - ŠIMŮNKOVÁ, B.: Možnost rychlé detekce producentů aflatoxinů, plísní Aspergillus flavus a A. parasiticus. LF UJEP, Brno, 1985, 7 str. + příloha
143 - VÁCHA, J.: Přírodověda a zvířata. Vesmír, 75, 2, 1996, str. 93
144 - WILD, C. P., JIANG, Y-Z., SABBIONI, G., CHAPOT, B., MONTESANO, R.: Evaluation of methods for quantitation of aflatoxin-albumin adducts and their applications to human exposure assesment. Cancer Res., 50, 1990, 245 - 251
145 - WILKINSON, A., DENNING, D. W., MORGAN, R. A.: An ELISA method for the rapid and simple determination of aflatoxin in human serum. Food Additives and Contaminants, 5, 4, 1988, 609 - 619
146 - WILKINSON, A., DENNING, D. W., MORGAN, R. A.: Immunoassay of aflatoxins in food and human tissue. J. Toxicol. - Toxin Reviews, 8, 1-2, 1989, 69 - 79
147 - DENNING, D. W., ALLEN, R., WILKINSON, A. P., MORGAN, M. R. A.: Transplacental transfer of aflatoxin in humans; Carcinogenesis, 11, 6, 1990, 1033 - 1035
148 - LOHNISKÝ, J., ŠIMŮNEK, J.: Produkce kyseliny cyklopiazonové Penicillium camemberti a její výskyt v sýrech Hermelín. Veterinární péče v potravinářském průmyslu, 4, 1987, 56 - 59
149 - PITT, J. I., HOCKING, A. D.: Fungi and food spoilage; Blackie academic & Professional, Second edition, London - Weinheim - New York - Tokyo - Melbourne - Madras, 593 str.
150 - PIECKOVÁ, E.: Charakterizácia niektorých vlastností termorezistentných mikromycét z pody,; doktorská disertační práce, Bratislava, 1996, 89 stran
151 - SKALNÍKOVÁ, H.: Toxicita termorezistentních mikromycet izolovaných z čajů; bakalářská práce, Lékařská fakulta MU, Brno, 1998, 69 stran + příloha
152 - BALDERMANNOVÁ, A.: Termorezistentní mikroskopické houby, jejich význam a ochrana proti nim; Pedagogická fakulta MU, Brno, 1999, 85 stran
153 - HOŘÁKOVÁ, M.: Přítomnost a toxicita termorezistentních plísní v léčivých bylinách experimentální botanické zahrady LF MU Brno; bakalářská práce, Lékařská fakulta MU Brno, Brno, 1999, 47 stran
154 - Sbírka zákonů č. 289/1997, částka 99, str 5553 - 8 a 5575 a násl.
155 - KLÁN, J.: Co víme o houbách; SPN Praha, 1989, 310 str. 156 - ŠIMŮNEK, J.: Studium metod sledování a rizika výskytu mykotoxinů v potravinách; habilitační práce, VVŠ PV, Vyškov, 1997, 117 stran

 

Návrat na úvodní stranu