hlavička

MYKOTOXINY

verze (c) Jan Šimůnek

 

Přehled vybraných metod stanovení mykotoxinů

 

Mykologické metody Primokultivace
Izolace kmenů
Determince (určování) kmenů
Stanovení toxinogenity kmenů
Uchovávání kmenů
Analytika mykotoxinů
Fyzikálně chemické metody Konfirmační test stanovení aflatoxinů
Stanovení kyseliny cyklopiazonové v sýrech
Multimetoda stanovení mykotoxinů
Stanovení ochratoxinu
Stanovení patulinu
Stanovení T2-toxinu
Stanovení aflatoxinu (klasicky)
Biologické metody Stanovení mykotoxinů pomocí Artemia salina
Stanovení mykotoxinů pomocí prvoků
Odečtení chromatogramů pomocí bakterií
Stanovení zearalenonu na virginních myších samičkách
Bezpečnost při práci s mykotoxiny
Diskuse o metodách
Nálezy toxinogenních kmenů v sušeném mléce
Závěry rozboru metod stanovení mykotoxinů

Návrat na úvodní stranu