hlavička

MYKOTOXINY

verze (c) Jan Šimůnek

 

Mykotoxiny jsou účinné látky mikroskopických hub, nebílkovinné povahy, toxické vůči člověku a hospodářským zvířatům a k expozici jimi dochází proti vůli a zájmům člověka.
Uvedená definice se vypořádává zejména s historickými okolnostmi, za jakých pojem "mykotoxiny" vznikl a s tím, že tatáž látka může být v jednom případě mykotoxinem a v jiném antibiotikem (griseofulvin).
Na této definici se shodli českoslovenští odborníci na problematiku plísní a mykotoxinů během konference "Mykotoxiny", pořádané Československou vědeckou společností pro mykologii při ČSAV v Praze roku 1983.

 

Návrat na úvodní stranu