hlavička

MYKOTOXINY

verze (c) Jan Šimůnek

 

Úvod

Mykotoxiny představují význačný fenomén, který se jako závažný problém objevil až ve druhé polovině tohoto století. Pro českého čtenáře (či studenta) není k dispozici příliš mnoho souborných informačních zdrojů. Můžeme zmínit skripta Polstera (75), vydaná v brněnském Ústavu pro doškolování středních zdravotnických pracovníků, a monografii Betinovu, dostupnou ve slovenštině. Ve stejném jazyce je velmi cenným informačním zdrojem i monografie Jesenské (37) o mikroskopických houbách. Rozsáhlejší informace o mykotoxinech nalezneme v monografii Fassatiové (25), Klánově (25) publikaci o houbách a v monografii o škůdcích v mlýnsko pekárenském průmyslu Tiché. Všechny tyto knihy jsou v současné době beznadějně rozprodané a jsou pouze v omezeném množství k dispozici v knihovnách.
Autor těchto stránek vydal spolu s Březinou VŠ skripta (98), která jsou však rovněž obtížně dostupná. Předcházela jim "samizdatová" vydání v nepatrných nákladech, určená pro studenty v rámci SVOČ na LF MU Brno. Na tématiku těcht skript navázala do značné míry i autorova habilitační práce (156). Na základě těchto dvou textů byly připraveny následující WWW stránky, snažící se alespoň naznačit celkovou šíři problémů spojených s mykotoxiny a jednotlivá dílčí řešení.

 

Označení původu jednotlivých částí stránky

Části vycházející z habilitačního spisu jsou vyznačeny touto barvou podkladu (jako celý tento úvodní text) .
Části vycházející ze skript jsou podloženy takto.
Pokud bylo do výše uvedených částí něco nově vpisováno, je to vyznačeno barvou písma.
Nové, pro tuto WWW stránku sepsané části jsou podloženy takto.

 

Témata

Plísně
Aktuální informace k riziku plísní v souvislosti s povodněmi
Pro laiky Tuto část by si měli přečíst všichni ti, kterým pojem "mykotoxin" dosud nic neříká.
Historie Stručný přehled historie výzkumů mykotoxinů.
Užitek z plísní. Stručný přehled pozitivních účinků mikroskopických hub.
Definice mykotoxinů. Co vše se skrývá pod triviálním pojmem "mykotoxiny"
Seznámení s pojmem Stručné seznámení s obsahem pojmu mykotoxiny
Houby a zdraví Přehled možného postižení zdraví člověka houbami obecně
Přehled mykotoxinů Krátké seznámení s nejdůležitějšími mykotoxiny.
Onemocnění Přehled nemocí vyvolaných mykotoxiny.
Producenti Seznámení s nejdůležitějšími skupinami mikroskopických hub, produkujících mykotoxiny
Toxinogenita Toxinogenita - schopnost některých mikroskopických hub produkovat mykotoxiny
Detoxikace mykotoxinů Zbavit se mykotoxinů není vůbec jednoduché
Působení mykotoxinů v rámci ekologie Mykotoxiny mají v přírodě svou funkci (pouze nevíme přesně jakou)
Analytika mykotoxinů Přehled metod stanovení mykotoxinů
Přehled konkrétních metod Popis konkrétních metod, zavedených či vyvinutých na našem pracovišti
Přehled použité literatury
Přehled nejdůležitějších méně známých termínů Užitečný především pro ty čtenáře, kteří nejsou odborníky v mikrobiologii a medicíně.
Přehled nejdůležitějších zachycených internetovských stránek, zabývajících se plísněmi a mykotoxiny

 

Na konci úvodní části si dovoluji čtenáře požádat, aby za vše dobré a užitečné, co na této stránce nalezne, poděkoval hlavně mým učitelům (především dnes již bohužel zesnulému Doc. RNDr. M. Polsterovi, CSc.) a spolupracovníkům (především Prof. Ing. P. Březinovi, CSc.), spoluautorovi výše zmíněných skript, ale také řadě dalších.
Speciálně bych se rád zmínil o více než desítce studentů, kteří se věnovali mykotoxinům v rámci SVOČ nebo diplomových prací, a dokázali přinést alespoň dílčí poznatky, které zde jsou na některých místech citovány.
Za vše zmatečné, nedostatečně vysvětlené atd. pak laskavě vynadejte mě (nejlépe e-mailem: jsim@med.muni.cz), jedině tak se to bude moci do příští verze opravit.

Brno, únor 2000,
Jan Šimůnek