hlavička

POVODNĚ

verze (c) Jan Šimůnek

 

Co jsou plísně


Pro potřeby tohoto textu jsou jako plísně chápány organismy, vytvářející vláknité podhoubí, které prorůstá napadené materiály a na jejich povrchu vytváří bělavé nebo různě zabarvené povlaky. Někdy je jejich růst doprovázen charakteristickým "plesnivinovým" zápachem.

Pro odborníky: Jsem si vědom, že toto pojetí plísně ve smyslu obecného jazyka není odborně zcela přesné, protože uvedené vlastnosti mohou mít i organismy, které mezi plísně nepočítáme (např. některé kvasinky či podhoubí některých velkých hub). Jsem si také vědom, že pojem plísně taxonomové (dle mého názoru dosti nešťasně) vyhradili v rámci odborného názvosloví přesně vymezené skupině houbovitých organismů. Tato část textu není určena pro odborníky a proto v ní používám pojem "plísně" ve smyslu obecného jazyka.

 

Návrat na stranu o povodních