hlavička

MYKOTOXINY

verze (c) Jan Šimůnek

 

Útlum imunity

Blokáda proteosyntézy zastavuje množení rychle proliferujících buněk, kam patří i buňky imunitního systému. Ten je znám z experimentálních aflatoxikóz na zvířatech. U člověka se předpokládá jeho uplatnění v karcinogenesi, tj. aflatoxiny nejsou jen iniciátory, ale také promotory karcinogenese (112).
Zajímavým nálezem je výskyt toxikologicky významných množství aflatoxinů v heroinu, upraveném pro pouliční prodej. Dostává se tam v souvislosti se ředěním původně až 80% preparátu distributory a jeho uchováváním v podmínkách, umožňujících růst plísní a produkci aflatoxinů. Byla vyslovena odměnka, že alespoň část celkové tělesné zchátralosti lze u intravenózních heroinových narkomanů připsat na vrub aflatoxinu (32).
Uvedné údaje jsou mj. dávány do souvislosti s adaptací HIV 1 a HIV 2 na lidskou populaci. Dále se uvažuje o spoluúčasti imunosuprese vyvolané mykotoxiny na etiologii epidemií, vč. pravého moru (u této choroby se navíc předpokládá, že mykotoxiny v obilí mohly být primární příčinou hynutí krys, po nichž nastala invaze jejich nakažených blech na lidskou populaci) (53, 136).
U zvířat známe ještě účinek aflatoxinu, který lze označit jako "celkové neprospívání". Při podávání nízkých dávek, hluboko pod prahem chronické toxicity, lze na velkých počtech zvířat prokázat nižší hmotnostní přírůstky a vyšší nemocnost (např. srovnání dvou vepřínů). Při stovkových počtech zvířat může rozdíl ve hmotnosti exponovaných a neexponovaných činit až hmotnost několika kusů. U lidské populace lze podobný efekt rovněž předpokládat, exaktní epidemiologická studie, která by ho prokázala, je však patrně metodicky nezvládnutelná (67).

 

Návrat na úvodní stranu

Návrat na přehled nemocí vyvolaných houbami