hlavička

MYKOTOXINY

verze (c) Jan Šimůnek

 

Pulmonální mykotoxikóza

K pulmonální mykotoxikóze dochází zpravidla při vysoké expozici prachu s obsahem spor plísní, rozprášeného zaplísněného materiálu, fragmentů mycelia apod. Velice často se jedná o profesionální expozici pracovníků, manipulujících s různými krmivářskými a potravinářskými surovinami a polotovary. Zvýšené riziko je při práci v uzavřených prostorách, jako např. vnitřky sil, zásobníků, násypníků apod. V mimoprofesionální sféře jsou ohroženi obyvatelé domů s klimatizací, kdy při jejím delším vypnutí může dojít k pomnožení plísní, které se po zapnutí rozpráší do klimatizovaných prostor. Jsou popsány i případy vzniku zdravotních potíží i po manipulaci s plesnivými matracemi a podobnými součástmi zařízení bytu.
Pulmonální mykotoxikóza se projevuje prudkým záchvatem kašle, dušnosti a dalších dýchacích potíží, horečkou s třesavkou, svalovými bolestmi, narušením srdečního rytmu a popř. dalšími zdravotními problémy. Nástup je zpravidla náhlý, bezprostředně navazující na pobyt ve znečištěném prostředí. Onemocnění probíhá zpravidla benigně, potíže spontánně odezní po zastavení přívodu škodlivin do organismu. S diagnózou nemusejí být potíže, pokud na možnost této choroby ošetřující lékař myslí a správně odebere pracovní anamnézu.
Ta může být podpořena laboratorním nálezem, který je v podstatě negativní. Jsou negativní i laboratorní testa na alergii. Negativita laboratorního nálezu a rychlé odeznění klinických potíží mohou vést i k mylnému závěru, že se jedná o simulaci.

 

Návrat na úvodní stranu