souhrn přednášky ze dne 18.4. a cvičení 25.4. 2003

téma: biologické rytmy. režim práce a odpočinku,spánek, pohyb a zdraví.


1. Režim práce a odpočinku.

- životní styl: a) výživové zvyklosti

b) režim práce a odpočinku

c) stresové situace - při nadměrné frekvenci nebo intenzitě poškozují nervové i tělesné zdraví

d) autoagresívní návyky - kuřáctví, nemírné požívání alkoholu, nadužívání a zneužívání léků, toxikomanie

e) ochrana před infekcemi a úrazy


2. Režim dne.

2. zařazování různých forem činnosti a odpočinku ve vhodné denní době z hlediska biorytmů

3.pravidelnost (opakování ve stejnou denní dobu –usínání…)

ultradiánní (méně než 20 hod.)

cirkadiánní (20-28 hod.) - nejvýznamnější

infradiánní (více než 28 dní) - lunární (4 týdny)

- cirkaniální (1rok)

-biorytmy lze pozorovat na všech úrovních živých org.

-synchronizátorem biorytmů v lidském těle je suprachiasmatické jádro (shluk nervových buněk)

-individuální rozdíly cirkadiánních biorytmů u člověka: ranní a večerní typy


3. práce.4.Odpočinek

aktivní - pohyb, volný čas

Pasivní - spánek


Doporučená literatura: Kolektiv,Preventivní lékařství I., LF MU, Brno 1993

Zákoník práce

Kotulán J., Zdravotní nauky pro pedagogy, PdF MU, Brno 1999