PROJEKT

Logo: Survey'98

Jedná se o projekt pracující v prostředí tabulkového procesoru Microsoft EXCEL. Usnadňuje sběr dat a slouží k sestavení výstupního protokolu (zprávy) na základě těchto zadaných a projektem zpracovaných údajů. Formát vstupu dat i možnosti zpracování lze v širokých mezích přizpůsobit požadavkům uživatele (formátu dotazníku, metodice práce...).

Definice aplikace

Aplikace jsou definovány v textové podobě v běžném pracovním listě pomocí několika typů tzv. formulářů. Tento sled příkazů pak následně řídí běh celé aplikace ve všech fázích činnosti. Jedná se v podstatě o překladač jednoduchého jazyka. Při znalosti programování ve Visual Basicu EXCELu je možné navíc začlenit do činnosti aplikace vlastní procedury. Obsluha zavedené aplikace je velice snadná, vyžadující jen základní znalost práce s programem EXCEL. Vstup dat Zadaná data se ukládají do běžného pracovního listu EXCELu a jsou tak snadno dostupná pro další způsoby zpracování. K dispozici je řada formátů vstupů pro textové i číselné údaje umožňující včetně možnosti výběru, omezení rozsahu vstupních hodnot, kontroly vyplnění aj. Provedení dialogových oken je možné měnit v širokém rozsahu a tak je například přizpůsobit vzhledu vlastních dotazníků nebo zvyklostem obsluhy.

Struktura projektu:

Schema - Survey

Ke zpracování lze užít běžných funkcí tabulkového procesoru a obohatit záznam o jejich výsledky. Doplněna je navíc funkce umožňující odkaz na tabelované hodnoty a některé další. Zpracování prováděné aplikací se týká pouze jednoho záznamu. Celkové zhodnocení projekt neobsahuje, protože kvalitní statistické nástroje jsou již součástí samotného EXCELu a lze je na zadaná data snadno aplikovat. V případě nutnosti je možné obsah souboru exportovat do jiných aplikací (Statgraphics, EpiInfo...).

Možnosti výstupního protokolu

Výstupní hodnoty mohou být zobrazeny v textové podobě (včetně tabulek a zobrazení textu závislého na vstupní hodnotě), nebo lze užít řadu grafických formátů jako jsou stupnice (škály) různých podob nebo grafy. Pro zobrazení některých veličin jsou definovány speciální výstupy jako jsou potravinová pyramida a zobrazení typu somatotypu (metoda Heat-Carter). Grafická úprava definovaných aplikací odpovídá možnostem EXCELu Office'95, ale při užití vyšších verzí lze vzhled snadno zdokonalit.

 

Celý zdrojový text aplikace je zapsán v modulech jazyku Visual Basic sešitu EXCELu pracujícím pod WINDOWS 95/98. Obsluha proto vyžaduje základní znalost práce s tímto produktem.


Zpět