Mar 9 2014

Zasedání Akademického senátu LF MU – březen 2014

Zajímalo by Vás, jak probíhá zasedání Akademického senátu LF MU, kde se schází 33 senátorů, děkan a další hosté?
Máte ideální možnost již toto úterý, 11.3.2014. Zasedání se bude konat v zasedací místnosti děkanátu LF (pavilon A17, 3. patro – vstup přes studijní oddělení) od 14:00. Program zasedání bude následující:

1.) Představení a přivítání nového člena SKAS LF MU, Martiny Žižlavské

2) Schválení programu zasedání

2.) Schválení zápisu ze zasedání dne 17.12.2013

3.) Zpráva předsedů komisí AS LF

4.) Projednání návrhu děkana na složení vědecké rady pro funkční období 2014 – 2018

5.) Projednání výše poplatku za studium v cizím jazyce u nově akreditovaného studijního oboru v kombinované formě „Optometry“ – návrh vedení LF MU 94 500 Kč

6.) Projednání zprávy o hospodaření Lékařské fakulty MU v roce 2013

7.) Projednání a schválení rozpočtu Lékařské fakulty MU v roce 2014

8.) Různé

Počet míst v zasedací místnosti je však omezený, proto bude s výhodou, když napíšete na joergen.necas(z)gmail.com, že plánujete přijít, abychom měli představu o případné potřebě více židlí:)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.