Mar 14 2014

Otevírání dveří na lávce

Také jste se někdy podivovali nad tím, že je vnější otevírání dveří mezi západní lávkou (Netroufalky) a kampusem podmíněno přiložením ISICu?
Na FB stránce Studenti studentům se před nějakou dobou rozvinula diskuze na toto téma. Padl také názor, že důvod, aby návštěvy (nestudenti) museli projít recepcí kampusu je neadekvátní, jelikož pro tyto osoby není problém využít zmiňované dveře v době, kdy nimi prochází nějaký člověk disponující ISICem.

Požádali jsme proto ředitele Správy Univerzitního kampusu Bohunice pana Ing. Pavla Brančíka, aby nám sdělil důvod aktuálního stavu. Zejména v zimě ve večerních hodinách mají prý někteří nepřizpůsobiví spolubčané tendenci se stahovat  z garáží Campus Square, kde tráví den, do vytopeného kampusu.

Vzhledem k tomu, že se tak děje až v pozdních odpoledních a večerních hodinách, tak pan inženýr navrhl změnu režimu otevírání dveří na režim oboustranně průchozí do západu slunce. Po této době se přejde na autorizovaný režim.
Jak řekl pan inženýr: “Předpokládám, že toto řešení bude vyhovovat všem a neohrozí bezpečnost v UKB.”
Za tento krok bychom panu inženýru rádi poděkovali.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.