May 11 2015

Co dělají Vaši senátoři?

Milí studenti,

rádi bychom Vás informovali o naší aktuální činnosti. Zvolili jste si nás jako Vaše zástupce do Studentské komory Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a my se snažíme naši úlohu poctivě plnit. Za dobu našeho dosavadního fungování jsme se vrhli již na několik úkolů.

Účastníme se pravidelných zasedání senátu, kde hlasujeme společně se Zaměstnaneckou komorou například o budoucím rozpočtu fakulty, o funkčních obdobích přednostů a dalších podstatných věcech, díky kterým může fakulta fungovat. Úzce spolupracujeme s panem děkanem a proděkany, bylo nám i umožněno účastnit se pondělních zasedání kolegia děkana, kde se probírají organizační záležitosti, kde můžeme také vznášet otázky a probírat je s příslušnými osobami. Další informace o kompetencích AS najdete v sekci O nás a AS.

Již delší dobou jsme se zabývali problematikou systému fungování skříněk na Kampuse. Jak jste si mohli všimnout, po sérii našich jednání dojde nakonec k jejich výměně. Dlouhodobá snaha se vyplatila.

Intenzivně se zapojujeme též na poli medického vzdělávání. Dalším naším bodem je nová akreditace výuky na LF MU. Budeme se snažit dohlédnout na její hladký nástup, v některých předmětech dojde ke změnám jejich obsahu, jiné budou zcela zrušeny a nové zavedeny. Více informací o nové akreditaci naleznete na webu LF v sekci Dokumenty -> Akreditace.

Účastníme se jednání s příslušnými osobami a iniciujeme různé diskuze na téma změn ve výuce. Zorganizovali jsme též setkání studentů se zodpovědnými osobami, kdy z podnětné diskuze vzešla mj. snaha o řešení situace v šatnách v nemocnicích – touto problematikou se budeme nadále zabývat, viz článek o šatnách. Momentálně dále pracujeme např. na zefektivnění klinické výuky především ve vyšších ročnících.

Další náplní naší činnosti je zastoupení v komisích akademického senátu, které sestávají ze členů AS LF MU. Své zástupce máme v ekonomické komisi, legislativní, ale i v komisi výukové. Komunikujeme taktéž se zástupci tzv. ,,velkého senátu“, tj. Akademického senátu Masarykovy univerzity.

 

Po prázdninách bychom rádi zorganizovali setkání se studenty, kde se budete moci dozvědět více informací o činnosti Studentské komory.

Budou nás totiž mj. čekat i volby několika nových zástupců v AS.

 

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Za SKAS LF MU

 

Kateřina Tomanová

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.