Mar 7 2018

Volby březen 2017

Milé kolegyně, milí kolegové,

aktuálně probíhají volby do SKAS LF MU.

Všichni 4 kandidáti souhlasili s uveřejněním následujících videí, prostřednictvím kterých by se vám rádi představili.

Volit můžete do 9.3. 13:00 zde: https://is.muni.cz/auth/volba/16924

Dear colleagues,

the vote for one mandate to Students Chamber of Academic senate is currently opened.

All 4 candidates agreed with sharing following videos to introduce themselves.

You can vote untill 9th March 13:00 here: https://is.muni.cz/auth/volba/16924

Tereza Ondráčková:
Milí kolegové, jsem studentka 5. ročníku VL. Kromě studia se věnuji realizaci nejrůznějších neziskových projektů, např. v rámci organizace IFMSA CZ. O dění na fakultě se dlouhodobě zajímám a její směřování mi není lhostejné. Ráda bych proto využila svých zkušeností a pomohla k realizaci konstruktivních nápadů, které povedou k vylepšení studijních podmínek i prostředí pro současné i budoucí studenty naší fakulty.

 

Michael Lujc:
Drazí spolužáci a kolegové, jmenuji se Michael Lujc a jsem studentem 5. ročníku. V tomto akademickém roce jsem se rozhodl kandidovat do AS LF MU. Jaké důvody mě k tomuto vedly? Rád bych se zasadil o to, aby výuka probíhala více prakticky a každý z nás si našel to, co ho opravdu baví. Vím, že studenti mají mít všeobecný přehled, ale důležité je, aby tento přehled dokázali využít v praxi. Chtěl bych, aby předměty jako diferenciální diagnostika, klinická praxe, klinická anatomie, rozšíření praktických workshopů bylo možno vyučovat i ve vyšších ročnících, když už máme teoretický základ z preklinických oborů. Využít čas efektivněji, namísto hodinových sezení a poslouchání teoretických informací, spíše možnost naše znalosti více aplikovat v praxi. Rozšířit spolupráci s klinikami a nemocnicemi, abychom se více dostali k reálným situacím. Bohužel toho času při studiu, kterého máme už tak málo, pojďme využít co nejlépe, abychom z toho měli dobrý pocit. Pokud se mnou souhlasíte budu velice vděčný, pokud mi dáte svůj hlas. Budu moc rád i za jakékoliv Vaše připomínky a náměty, aby naše studium bylo takové, jaké si všichni přejeme. Děkuji za Váš čas a podporu, Michael Lujc

 

Laura Kvasnicová:
Vážení studenti, milí kolegové. Jmenuji se Laura Kvasnicová a momentálně jsem studentkou IV.ročníku oboru Všeobecné Lékařství v anglickém programu na lékařské fakultě. Rozhodla jsem se kandidovat do akademického senátu, abych získala lepší přehled o chodu fakulty a taky možnost přispívat k změnám a aktivně se podílet na realizaci projektů k zlepšení studentské spokojenosti či ulehčení a zkvalitnění studia. Ve svém působení v AS bych ráda využila svých zkušeností z působení ve studentské organizaci IFMSA CZ (www.ifmsa.cz), kde se aktivně podílím na projektu Chirurgické šití jako jedna z lektorek/ů. Taky bych ráda využila svou spolupráci s MIMSA.cz pro docílení lepší vzájemné komunikace mezi zahraničními a českými studenty, jelikož věřím, že nás trápí podobné problémy a společnými silami můžeme mnohé z nich vyřešit. Budu se snažit aby v budoucnu byl kladen větší důraz na praktickou výuku a tedy integraci pracně nabytých teoretických znalostí i v klinické praxi. Navíc bych ráda rozvinula možnosti studentů na absolvování zahraničních stáží a tzv. „clinical electives“, které probíhají i na prestižních univerzitách jako UCL nebo Cambridge. Zastávam se názoru, že komunikace mezi AS a studenty je moc důležitá a proto bych ráda pokračovala v jejím rozvoji. Ráda si vás tedy kdykoliv vyslechnu a přetlumočím váš úhel pohledu vedení fakulty. Věřím, že naší vzájemnou spoluprací můžeme docílit mnohých úspěchů.
For English text follow this link: https://tinyurl.com/mimsasenate

 

Matěj Anton:
Milí kolegové a kolegyně, jmenuji se Matěj Anton a rád bych nás reprezentoval ve Studentské komoře Akademického senátu LF. Usiluji o zvýšení kvality výuky i studentského života. A tady je pár příkladů jak: Vytvořením oficiální online burzy učebnic na LF MU. Každý předmět potřebuje elektronickou nástěnku s organizací kurzu a sylabem, který by obsahoval i seznam významných pojmů (viz OPTIMED), kterým bychom měli rozumět a využít v diskuzi. Kladen je důraz na kvalitu informace, ne zdroj (web, knihy, otázky). Podpořím projekty nad rámec výuky (např. Propedeutika v praxi). Jako senát zprostředkujeme komunikaci s profesory, ale i se zahraničními studenty formou společných předmětů nebo smíšených kruhů. Více na https://matejanton.wixsite.com/senator-matej Matěj Anton —
Dear colleagues! My name is Matěj Anton and I would like to represent us in the Student’s chamber of Faculty Academic Senate. My priority is to improve education and quality of student life. I am for creation of official online market of used textbooks and study materials. Then we need web access to information about course organisation, including the syllabus with keywords needed for understanding the subject. I will support activities above the curriculum e.g. those training our practical clinical skills. My goal is to mediate communication with professors and bring closer Czech and foreign students by creating mixed courses or even study groups. For more visit https://matejanton.wixsite.com/senator-matej Matěj Anton

Comments are closed.