Pozvánka

Na řádné zasedání akademického senátu LF MU v Brně, které se bude konat
v úterý 23. listopadu v 14.oo hod v zasedací místnosti děkanátu LF Komenského nám. 2 v II. patře

Program:

  1. schválení programu
  2. kontrola zápisu z minulého zasedání (12.10.2004)
  3. Výuka psychologie na LF MU ( doc. Bendová, prof. Češková)
  4. Universitní kampus aktuálně (prof. Žaloudík)
  5. Zdravotní fakulta MU (prof. Kubešová)
  6. zpráva o jednání AS ve Špindlerově Mlýně (prof. Šlapák)
  7. různé

předpokládané zakončení 16.oo-16.15. hod

 

Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
předseda AS LF MU v Brně