Nyní budete automaticky přesměrováni na webové stránky Studentské vědecké konference LF MU. Pokud se tento proces nezdaří do 5 sekund, pak, prosím, klepněte na přímý odkaz: http://spolek1.med.muni.cz/svk/.

Nepodaří-li se připojit k webovému systému SVK, který je hostován na serveru Spolku mediků LF MU, informujte, prosím, o této skutečnosti administrátora na e-mail Spolku mediků: spolek@med.muni.cz.