Doporučená literatura v 1. ročníku Zubní lékařství

Kód

Název předmětu

Období

Literatura

ZLAN0131p

Anatomie -přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Grim, Miloš - Druga, Rastislav. Základy anatomie. 1., Obecná anatomie a pohybový systém. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. 159 s. : i. ISBN 80-7276-111-4.  
 • Dokládal, Milan - Páč, Libor. Anatomie člověka I. Pohybový systém. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzity, Lékařská fakulta, 1997. 257 s. ISBN 80-210-1633-7.  
 • Čihák, Radomír. Anatomie 1. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1987. 456 s.  
 • Schumacher, GH - Meitner, E.R. Anatómia pre stomatológov Zv. 1; učebnica a atlas: hlava, orofaciálny systém, oko, ucho, orgán rovnováhy, systematika nervov a ciev hlavy a krku. Martin : Osveta, 1994. ISBN 80-217-0431-4
 • Schumacher, GH. Anatómia pre stomatológov : učebnica a atlas. 2. diel, Krk, chrbát, centrálny nervový systém, hrudník, brucho, panva, končatiny. Prel. ER. Meitner. Bratislava : Osveta, 1992. 479 .s. Orig. Anatomie fur Stomatologen. ISBN 80-217-0435-7.
 • Sinělnikov, R.D. Atlas anatomie člověka. Sv. 1, Nauka o kostech, kloubech, vazech a svalech a. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Avicenum, 1970. 457 s.  
 • Kiss, Ferenc - Szentágothai, János. Atlas anatómie človeka. Zv. 1 : Atlas anatomiae corporis humani. 60. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1975. 313 s. : b. Index.  
 • Svíženská, Ivana - Válek, Vlastimil. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno : IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1.  
 • Literaturu lze používat dle vlastního výběru.

ZLAN0131s

Anatomie I - seminář

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • viz ZLAN0131p (Anatomie I - přednáška)

ZLAN0232c

Anatomie II-pitvy

jaro 2007

 

ZLAN0232p

Anatomie II - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Dokládal, Milan - Páč, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém. 2. přepracované. Brno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2003. 136 s. 2. ISBN 80-210-2886-6.  
 • Čihák, Radomír. Anatomie. 2. 2. upr. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. ISBN 80-247-0143-.  
 • Dokládal, Milan. Anatomie zubů a chrupu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1994. 121 s. ISBN 80-210-0999-3.  
 • Sinělnikov, R.D. Atlas anatomie člověka II : Nauka o vnitřních orgánech a cévách. Translated by R. Čihák. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Avicenum, 1965. 488 s.   
 • Kiss, Ferenc - Szentágothai, János. Atlas anatómie človeka. Zv. 2, Náuka o útrobách, žĺazy bez vývodov, srdce. 60. vyd. Martin : Osveta, 1975. 225 s. ISBN 96305096601-3.  
 • Schumacher, GH - Meitner, E.R. Anatómia pre stomatológov Zv. 1; učebnica a atlas: hlava, orofaciálny systém, oko, ucho, orgán rovnováhy, systematika nervov a ciev hlavy a krku. Martin : Osveta, 1994. ISBN 80-217-0431-4
 • Schumacher, GH. Anatómia pre stomatológov : učebnica a atlas. 2. diel, Krk, chrbát, centrálny nervový systém, hrudník, brucho, panva, končatiny. Prel. ER. Meitner. Bratislava : Osveta, 1992. 479 .s. Orig. Anatomie fur Stomatologen. ISBN 80-217-0435-7.
 • Svíženská, Ivana - Válek, Vlastimil. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno : IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1.

ZLAN0232s

Anatomie II-seminář

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • viz. ZLAN0232p ( dle vlastního výběru)

ZLBC0221p

Biochemie I-přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Ledvina, Miroslav - Stoklasová, Alena - Cerman, Jaroslav. Biochemie pro studující medicíny (I. a II. díl). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 561 s. ISBN 80-246-0851-0.  

ZLBC0221s

Biochemie I -seminář

jaro 2007

 

ZLBF011c

Lékařská fyzika a informatika - cvičení

podzim 2006

 

ZLBF011p

Lékařská fyzika a informatika - přednáška

podzim 2006

 

ZLBI0121c

Biologie-cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Nečas, Oldřich - Svoboda, Augustin - Hejtmánek, Milan - Janisch, Roman - Červinka, Miroslav - Lenhart, Karel - Kolář, Zdeněk. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany : H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3.  
 • Veselská, Renata - Gabriel, Miroslav - Janisch, Roman - Kopecká, Marie - Neradil, Jakub - Slaninová, Iva - Svoboda, Augustin - Šmajs, David - Šmarda, Jan. Praktická cvičení z biologie. Protokoly - část I. 3., přeprac. vyd.. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - 48 s. - ISBN 80-210-3487-4

ZLBI0121p

Biologie I - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Nečas, Oldřich - Svoboda, Augustin - Hejtmánek, Milan - Janisch, Roman - Červinka, Miroslav - Lenhart, Karel - Kolář, Zdeněk. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany : H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3.  
 • Alberts, B. – Bray, D. – Johnson, A. – Lewis, J. – Raff, M. – Roberts, K. – Walter, P.: Základy buněčné biologie (Úvod do molekulární biologie buňky). Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2000. 630 s. - ISBN 80-902906-0-4
 • Pollard, Thomas D.- Earnshaw, William C.: Cell Biology. Philadelphia : Sauders,  2002. 805 s. ISBN 0721639976
 • Wolpert, Lewis - Beddington, Rosa - Jessell, Thomas - Lawrence, Peter -  Meyerowitz, Elliot - Smith, Jim. Principles od Development. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2002, 542 s. ISBN 0-19-924939-3
 • Šeda,O., Liška, F. Šedová, L.: Aktuální genetika. Multimediální učebnice lékařské biologie a genetiky. Dostupné na: http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/

ZLBI0222c

Biologie II-cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Veselská, Renata - Šmajs, David - Neradil, Jakub – Matějková, Petra: Praktická cvičení z biologie. Protokoly - část II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita,  2005. - 49 s. - ISBN 80-210-3644-3
 • Nečas, Oldřich - Svoboda, Augustin - Hejtmánek, Milan - Janisch, Roman - Červinka, Miroslav - Lenhart, Karel - Kolář, Zdeněk. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany : H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3.  

ZLBI0222p

Biologie II-přednáška

jaro 2007

 • Alberts, B. – Bray, D. – Johnson, A. – Lewis, J. – Raff, M. – Roberts, K. – Walter, P.: Základy buněčné biologie (Úvod do molekulární biologie buňky). Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2000. 630 s. - ISBN 80-902906-0-4
 • Pollard, Thomas D.- Earnshaw, William C.: Cell Biology. Philadelphia : Sauders,  2002. 805 s. ISBN 0721639976
 • Wolpert, Lewis - Beddington, Rosa - Jessell, Thomas - Lawrence, Peter -  Meyerowitz, Elliot - Smith, Jim. Principles od Development. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2002, 542 s. ISBN 0-19-924939-3
 • Šeda,O., Liška, F. Šedová, L.: Aktuální genetika. Multimediální učebnice lékařské biologie a genetiky. Dostupné na: http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/

ZLET021c

Etika v zubním lékařství-cvičení

jaro 2007

 

ZLET021p

Etika v zubním lékařství-přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Munzarová, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha : Grada, 2005. 153 s. ISBN 80-247-1024-2.  
 • Munzarová, Marta. Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky (rozšírené vydání). Brno : Masarykova univerzita, 2002. 44 s. ISBN 80-210-3018-6.  

ZLHE0221c

Histologie a embryologie I-cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Čech, Svatopluk - Horký, Drahomír - Lauschová, Irena - Sedláčková, Miroslava - Šťastná, Jitka. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. První. Brno : Vydavatelství MU, 1998. 162 s. ISBN 80-210-1774-0.  

ZLHE0221p

Histologie a embryologie I-přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Junqueira, Carlos - Carneiro, José - Kelley, Robert O. Základy histologie : Basic Histology (Orig.). Translated by Richard Jelínek. 1. vyd. v ČR. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.  
 • Horký, Drahomír - Čech, Svatopluk - Trávník, Pavel. Obecná histologie. 2.nezměněné vydání. Brno : Vydavatelství MU, 2002. 147 s. ISBN 80-210-3026-7.  
 • Horký, Drahomír - Čech, Svatopluk. Mikroskopická anatomie. 1.dotisk 1. vydání. Brno : Vydavatelství MU, 2003. 353 s. ISBN 80-210-2208-6.  
 • Čech, Svatopluk - Horký, Drahomír - Lauschová, Irena - Sedláčková, Miroslava - Šťastná, Jitka. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno : Vydavatelství MU, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0.  
 • Vacek, Zdeněk. Embryologie pro pediatry : Učebnice pro lékařské fakulty. 2. dopl. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1992. 313 s. ISBN 80-7066-562-9.  
 • Čech, Svatopluk - Trávník, Pavel. Základy embryologie člověka. První-dotisk. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 114 s. ISBN 80-210-0562-9.  
 • Kapeller, Karol - Pospíšilová, Viera. Embryológia človeka: učebnica pre lekárske fakulty. Martin : Osveta, 2001. 370 s. ISBN 80-8063-072-0.  
 • Čech, Svatopluk - Horký, Drahomír. Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře. 1.vyd. Brno : Vydavatelství MU, 2004. 137 s. ISBN 80-210-2513-7.  

ZLLC011c

Lékařská chemie-cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Tomandl, Josef - Táborská, Eva - Bochořáková, Hana - Dostál, Jiří - Palyza, Vladimír - Paulová, Hana - Sláma, Jaromír - Slanina, Jiří - Tallová, Jaroslava. Lékařská chemie. Praktická cvičení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2003. 40 s. ISBN 80-210-3176-X.  

ZLLC011p

Lékařská chemie - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Táborská, Eva - Sláma, Jaromír - Bochořáková, Hana - Kaplan, Petr - Wilhelmová, Ingrid - Paulová, Hana - Tallová, Jaroslava - Tomandl, Josef. Lékařská chemie I. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2001. 134 s. Skriptum pro posluchače 1. ročníku oborů Všeobecné lékařství a Stomatologie. ISBN 80-210-2534-4.  
 • Dostál, Jiří - Kaplan, Petr - Bochořáková, Hana - Paulová, Hana - Sláma, Jaromír - Slanina, Jiří - Tallová, Jaroslava - Tomandl, Josef - Tomandlová, Marie - Wilhelmová, Ingrid. Lékařská chemie II. Bioorganická chemie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 223 s. ISBN 80-210-2731-2.  

ZLLC011s

Lékařská chemie - seminář

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Dostál, Jiří. Lékařská chemie - Semináře. 2. přepracované. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 72 s. ISBN 80-210-3730-X.  

ZLLT0121c

Základy lékařské terminologie I - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Marečková, Elena - Reichová, Hana. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2004. 187 s. ISBN 80-210-2415-1.  
 • Prucklová, Renata - Severová, Marta. Introduction to Latin and Greek terminology in medicine. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2001. 146 s. ISBN 80-210-2687-1.  
 • Kábrt, Jan - Kábrt jr., Jan. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha : Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8.  
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), třetí je doplňkový. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the third is supplementary.

ZLLT0121s

Základy lékařské terminologie I - seminář

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Marečková, Elena - Reichová, Hana. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2004. 187 s. ISBN 80-210-2415-1.  
 • Prucklová, Renata - Severová, Marta. Introduction to Latin and Greek terminology in medicine. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2001. 146 s. ISBN 80-210-2687-1.  
 • Kábrt, Jan - Kábrt jr., Jan. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha : Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8.  
 • Vejražka, Martin - Svobodová, Dana. Terminologiae medicae IANUA. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. 435 s. ISBN 80-200-0929-9.  
 • Páč, Libor. Anatomická eponyma. 1. vyd. Praha : Galén, 2000. 103 s. ISBN 80-7262-035-5.  
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), ostatní doplňkové. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the others supplementary.

ZLLT0222c

Základy lékařské terminologie II-cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Marečková, Elena - Reichová, Hana. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2004. 187 s. ISBN 80-210-2415-1.  
 • Prucklová, Renata - Severová, Marta. Introduction to Latin and Greek terminology in medicine. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2001. 146 s. ISBN 80-210-2687-1.  
 • Kábrt, Jan - Kábrt jr., Jan. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha : Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8.  
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), třetí je doplňkový. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the third is supplementary.

ZLLT0222s

Základy lékařské terminologie II-seminář

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Marečková, Elena - Reichová, Hana. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2004. 187 s. ISBN 80-210-2415-1.  
 • Prucklová, Renata - Severová, Marta. Introduction to Latin and Greek terminology in medicine. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2001. 146 s. ISBN 80-210-2687-1.  
 • Kábrt, Jan - Kábrt jr., Jan. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha : Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8.  
 • Vejražka, Martin - Svobodová, Dana. Terminologiae medicae IANUA. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. 435 s. ISBN 80-200-0929-9.  
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), ostatní doplňkové. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the others supplementary.

ZLPO011c

První pomoc - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Příručka první pomoci. Edited by I. Svobodová, Translated by I. Dvořáček. Bratislava : Príroda, 1993. 222 s. ISBN 80-07-00416-5.  
 • Dvořáček, Ivan - Hrabovský, Jaromír. První pomoc. 4. dopl. vyd. Praha : Avicenum, 1986. 221 s., il. Bibliogr.  
 • Zeman, M. První pomoc. Praha :  Galén, 1998. 141 s. ISBN 80-85824-46-9
 • Bydžovský, J. První pomoc. Praha  : Grada, 2001. 74 s. ISBN 80-247-0099-9

ZLPO011p

První pomoc - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Příručka první pomoci. Edited by I. Svobodová, Translated by I. Dvořáček. Bratislava : Príroda, 1993. 222 s. ISBN 80-07-00416-5.  
 • Dvořáček, Ivan - Hrabovský, Jaromír. První pomoc. 4. dopl. vyd. Praha : Avicenum, 1986. 221 s., il. Bibliogr.  
 • Bydžovský, J. První pomoc. Praha  : Grada, 2001. 74 s. ISBN 80-247-0099-9
 • Zeman, M. První pomoc. Praha :  Galén, 1998. 141 s. ISBN 80-85824-46-9

ZLPP0241

Prázdninová praxe

jaro 2007

 

ZLPR0131c

Preklinické zubní lékařství I - cvičení

podzim 2006

 

ZLPR0131p

Preklinické zubní lékařství I - přednáška

podzim 2006

 

ZLPR0232c

Preklinické zubní lék.-cvičení

jaro 2007

 

ZLPR0232p

Preklinické zubní lék.-přednáška

jaro 2007

 

ZLPT0221

Protetická technologie-materiály

jaro 2007