Doporučená literatura v 1. ročníku VL a ZL

Kód

Název předmětu

Období

 

VLBF011p

Biofyzika - přednáška

podzim 2011

 • Hrazdira, Ivo - Mornstein, Vojtěch. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 2. vyd. Brno : Neptun, 2004. 395 s. ISBN 80-902896-1-4.
 • Mornstein, Vojtěch – Hrazdira Ivo – Bourek Aleš: Lékařská fyzika a informatika. Neptun Brno 2007, ISBN 978-80-86850-02-3 (Neptun,Březová 18,637 00 Brno,neptun@c-box.cz. Návody pro prakt.cvičení -http//www.med.muni.cz/biofyz/?lang=cs@bus=VLZL

 

VSAN0131s

Anatomie I - seminář

podzim 2011

·         Páč, Libor. Svalový systém. systema musculare. In Miloš Grim, Rostislav Druga et al. : Základy anatomie. 1. Obecná anatomie a pohybový systém. 1. vyd. Praha : Galén, Nakladatelství Karolinum, 2001. s. 101-154. ISBN 80-7262-112-2.

·         Velký barevný anatomický atlas: např. Sobbotta, Netter, Wolff-Heideger.

·         Svíženská, Ivana - Válek, Vlastimil. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno : IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013- 334-1.

VSBF011c

Biofyzika - cvičení

podzim 2011

 • Mornstein, Vojtěch - Forýtková, Lenka - Grec, Pavel - Lechner, Jiří - Maryšková, Věra - Škorpíková, Jiřina. Biofyzikální praktikum. editor Vojtěch Mornstein. 3. nezměn. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 150 s. ISBN 80-210-2980-3.

VSBI0121c

ZLBI0121c

Biologie I - cvičení

podzim 2011

 • Aktuální protokoly ke cvičením jsou v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu): VSBI0121c – Manipulace se studijními materiály

 

 • Aktuální protokoly ke cvičením jsou v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu): ZLBI0121c – Manipulace se studijními materiály

VSLC011c

Lékařská chemie - cvičení

podzim 2011

 • Tomandl, Josef – Táborská, Eva – Bochořáková,Hana – Dostál, Jiří – Palyza, Vladimír – Paulová, Hana - Sláma, Jaromír – Slanina, Jiří – Tallová, Jaroslava. Lékařská chemie. Praktická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita 2003, 40 s. ISBN 80-210-3176-X

VSLC011p

Lékařská chemie - přednáška

podzim 2011

 • Táborská, Eva - Bochořáková,Hana – Dostál, Jiří – Paulová, Hana - Sláma, Jaromír – Slanina, Jiří – Tallová, Jaroslava - Tomandl Josef. Lékařská chemie I. Obecná a anorganická chemie. 2.přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 156 s. učební text. ISBN 80-210-3790-3.
 • Dostál Jiří - Bochořáková,Hana – Paulová, Hana - Sláma, Jaromír - Slanina, Jiří – Tallová, Jaroslava - Tomandl Josef – Tomadlová, Marie. Lékařská chemie II – Bioorganická chemie.  2. zcela přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005, 166 s. ISBN 80-210-3789-X. 

VSLC011s

Lékařská chemie - seminář

podzim 2011

 • Dostál Jiří. Lékařská chemie - Semináře. 2. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 72 s. ISBN 80-210-3730-X. 

VSLT0121c

Základy lékařské terminologie I – cvičení, seminář

podzim 2011

 • Marečková, Elena - Reichová, Hana. Úvod do lékařské terminologie. 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. 187 s. ISBN 80-210-2415-1.
 • Kábrt, Jan - Kábrt, Jan. Lexicon medicum. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha : Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8.
 • Vejražka, Martin - Svobodová, Dana. Terminologiae medicae IANUA. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. 435 s. ISBN 80-200-0929-9.
 • Páč, Libor. Anatomická eponyma. 1. vyd. Praha : Galén, 2000. 103 s. ISBN 80-7262-035-5.
 • První dva tituly jsou základní , ostatní doplňkové.

VSPO011c,p

První pomoc – cvičení, přednáška

podzim 2011

 • Příručka první pomoci. Edited by I. Svobodová, Translated by I. Dvořáček. Bratislava : Príroda, 1993. 222 s. Věc. rejstř. ISBN 80-07-00416-5.
 • Dvořáček, Ivan - Hrabovský, Jaromír. První pomoc. 4. dopl. vyd. Praha : Avicenum, 1986. 221 s., il. Bibliogr.
 • První pomoc , M. Zeman , 141 str., Galén 1998 , ISBN 80-85824-46-9
 • První pomoc , J. Bydžovský , 74 str., Grada 2001 , ISBN 80-247-0099-9

VSAN0232c

Anatomie II - pitvy

jaro 2012

 

·       Karel Žlábek: Pitevní cvičení z normální anatomie. Masarykova univerzita Brno, 2001.  s. 148. ISBN 80-210-2717-7

VSAN0232s

Anatomie II - seminář

jaro 2012

 

 • Milan Dokládal, Libor Páč: Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém. Masarykova univerzita Brno, 2003. s. 135. ISBN 80-210-2886/6.

VSBC0221p

Biochemie I - přednáška

jaro 2012

 

 • Murray, R.K. a kol. Harperova biochemie. 4. vyd. v ČR. Jinočany : H & H, 2002. 872 s. ISBN 80-7319-003-3.

 

 • Ledvina M. a kol. Biochemie pro studující medicíny. I. a II. díl. UK v Praze, 2004. 562 stran.

VSBC0221s

Biochemie I - seminář

jaro 2012

 • Tomandl J.,Táborská E. a kol. Biochemie I. Semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 88 s. ISBN 80-210-3056-9.

 

 

 

VSBI0222c

ZLBI0222c

Biologie II - cvičení

jaro 2012

 • Aktuální protokoly ke cvičením jsou v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu): VSBI0222c – Manipulace se studijními materiály

 

 • Aktuální protokoly ke cvičením jsou v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu): ZLBI0222c – Manipulace se studijními materiály

VSBI0121p

ZLBI0121p

 

ZLBI0222p

VSBI0222p

 

 

Biologie I a  II - přednáška

podzim 2011

 

jaro 2012

 • Alberts, B., et al.: Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky, 2.vydání,  Espero Publishing 2005. ISBN-10: 80-902906-2-0
 • Campbell, N., A., Reece, J., B.: Biologie, 6th edition, Computer press 2006. ISBN: 80-251-1178-4
 • Janisch R.: An overview of general biology, 2nd edition, Brno 2010. ISBN: 978-80-210-5187-4
 • Lodish, H., et al.: Molecular Cell Biology, 5th edition, W H Freeman & Co 2004. ISBN: 0-7167-4366-3
 • Pollard, Thomas D., Earnshaw, William C.: Cell Biology, 2nd edition, Saunders 2007. ISBN: 978-1-4160-2255-8
 • Snustad D. Peter, Simmons Michael D.: Genetika (1.české vydání, přeloženo z Principles of Genetics), Nakladatelství Masarykovy univerzity 2009. ISBN: 978-80-210-4852-2 
 • Snustad D. Peter, Simmons Michael D.: Principles of Genetics, 5th edition, Wiley&Sons  2009. ISBN-13: 978-0-470-38825-9   
 • Wolpert, L. – Beddington, R. et al. Principles od Development. Oxford University Press, Oxford, 2002 ISBN 0-19-879291-3
 •  

VSET021

Lékařská etika 1

jaro 2012

 • Munzarová, Marta: Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada ,2005,153 s. ISBN  80-247-1024-2. mfo
 • Haškovcová, Helena, Lékařská etika, Praha: Galén, 1994. ISBN 80-85824-03-5.

 

VSHE0221c

Histologie a embryologie I - cvičení

jaro 2012

 • Čech, Svatopluk - Horký, Drahomír - Lauschová, Irena - Sedláčková, Miroslava - Šťastná, Jitka. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. První. Brno : Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1998. 162 s. ISBN 80-210-1774-0.

VSHE0221p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZLPR0232p

 

 

 

 

 

 

 

Histologie a embryologie I – přednáška                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preklinické zubní lék.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaro 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaro 2012

 

 

 

 

 

 

 

 • Horký, Drahomír - Čech, Svatopluk - Trávník, Pavel. Obecná histologie. První. Brno : Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1995. 147 s. ISBN 80-210-1254-4.
 • Horký, Drahomír - Čech, Svatopluk. Mikroskopická anatomie. První. Brno : Vydavatelství MU, 1999. 353 s. ISBN 80-210-2208-6.
 • Junqueira, Carlos - Carneiro, José - Kelley, Robert O. Základy histologie : Basic Histology (Orig.). Translated by Richard Jelínek. 1. vyd. v ČR. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. : o. ISBN 80-85787-37-7.
 • Čech, Svatopluk - Trávník, Pavel. Základy embryologie člověka. První-dotisk. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 114 s. ISBN 80-210-0562-9.
 • Vacek, Zdeněk. Embryologie pro pediatry : Učebnice pro lékařské fakulty. 2. dopl. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1992. 313 s., ba. Rejstř. ISBN 80-7066-562-9.
 • Kapeller, Karol - Pospíšilová, Viera. Embryológia človeka: učebnica pre lekárske fakulty. Martin : Osveta, 2001. 370 s. ISBN 80-8063-072-0.
 • Z. Vejrosta a kol.: Stomatologická propedeutika. Chirurgická část. 1.vyd. Brno 1977
 • J. Jansová. M. Eber: Stomatologická propedeutika. I.část-morfologická. 1.vyd. UP Olomouc 1992. ISBN 807067475
 • Bezrouková, Zdenka: Propedeutika, endodoncie. 1.vyd. UP Olomouc 2000. ISBN: 8070678755
 • Bezrouková, Zdenka: Základní pracovní postupy v konzervační stomatologii. 1.vyd. UP Olomouc 2000. ISBN 8070678771
 • Fiala, Boris: Přehled kariologie a endodoncie pro studenty stomatologie. 2.vyd. UP Olomouc 1996. ISBN: 8070676108.
 • Hecová, Hana: Morfologie zubů, kreslení a modelování zubů. 1. vyd. Praha, Karolinum 2005. ISBN: 802461071X
 • Starosta, Martin: Repetitorium parodontologie. 1.vyd. UP Olomouc 2002. ISBN: 8024405741
 • Malínský, Jiří: Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství.1.vyd. UP Olomouc 2005. ISBN: 8024410621
 • A. Chlanová: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky. Protetická část. Vyd. Karolinum 1997. Vydání omezeně.
 • Bittner, Jiří: Protetická technologie. IDV SZP Brno 1989. ISBN: 807013013X. Vydání omezeně.
 • Bittner, Jiří, Sedláček J.: Technologie pro zubní laboranty. Avicenum 1979.Vydání omezeně.

Veškerá skripta LF MU a doporučovanou studijní literaturu je možno zakoupit ve Fakultní prodejně knih
Brno, Univerzitní kampus, pavilon A9, Kamenice 5
Tel.: 549493619
E-mail: email@lekarskeknihy.cz, objednavka@lekarskeknihy.cz,
WWW: http://www.lekarskeknihy.cz/

   Je možno využít i zásilkové služby.