Doporučená literatura ve 2. ročníku Zubní lékařství

Kód

Název předmětu

Období

Literatura

ZLAN0333c

Anatomie III pitvy

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • viz doporučená literatura pro ZLAN0333p

ZLAN0333p

Anatomie III - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Čihák, Radomír [lékař]. Anatomie. 3. Illustrated by Ivan Helekal. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 1997. 655 s. : i. ISBN 80-7169-140-2.  
 • Schumacher, GH. Anatómia pre stomatológov : učebnica a atlas. 2. diel, Krk, chrbát, centrálny nervový systém, hrudník, brucho, panva, končatiny. Prel. ER. Meitner. Bratislava : Osveta, 1992. 479 .s. Orig. Anatomie fur Stomatologen. ISBN 80-217-0435-7.
 • Dokládal, Milan - Páč, Libor. Anatomie člověka III : Systém kožní, smyslový a nervový. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1995. 285 s. ISBN 80-210-1169-6.  
 • Rohen, Johannes W. - Yokochi, Chihiro. Anatomie člověka: Fotografický atlas systematické a topografické anatomie. 1. čes. vyd. Martin : Osveta, 1994. 485 s. ISBN 80-217-0446-2.  
 • Sinělnikov, R.D. Atlas anatomie člověka III : Nauka o nervové soustavě, o ústrojích smyslových a o žlázách s vnitřní sekrecí. Translated by R. Čihák. 2. přeprac. a dopl. vyd., 3. Praha : Avicenum,. 399 s.
 • Pitevní cvičení z normální anatomie. Edited by Karel Žlábek - Libor Páč. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 148 s. ISBN 8021027177.

ZLAN0333s

Anatomie III - seminář

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • viz doporučená literatura pro ZLAN0333p

ZLBC041c

Biochemie II -cvičení

jaro 2007

 

ZLBC041p

Biochemie II - přednáška

jaro 2007

 

ZLBC041s

Biochemie II - seminář

jaro 2007

 

ZLCP041c

Chirurgická propedeutika - cvičení

jaro 2007

 

ZLCP041p

Chirurgická propedeutika - přednáška

jaro 2007

 

ZLFY0321c

Fyziologie I - cvičení

podzim 2006

 

ZLFY0321p

Fyziologie I - přednáška

podzim 2006

 

ZLFY0321s

Fyziologie I - seminář

podzim 2006

 

ZLFY0422c

Fyziologie II - cvičení

jaro 2007

 

ZLFY0422p

Fyziologie II - přednáška

jaro 2007

 

ZLFY0422s

Fyziologie II - seminář

jaro 2007

 

ZLGN0311

Gnatologie - základy protetiky

podzim 2006

 

ZLHE0322c

Histologie a embryologie II - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Čech, Svatopluk - Horký, Drahomír - Lauschová, Irena - Sedláčková, Miroslava - Šťastná, Jitka. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno : Vydavatelství MU, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0.  

ZLHE0322p

Histologie a embryologie II - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Junqueira, Carlos - Carneiro, José - Kelley, Robert O. Základy histologie : Basic Histology (Orig.). Translated by Richard Jelínek. 1. vyd. v ČR. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.  
 • Horký, Drahomír - Čech, Svatopluk - Trávník, Pavel. Obecná histologie. 2.nezm. vyd. Brno : Vydavatelství MU, 2002. 147 s. ISBN 80-210-3026-7.  
 • Horký, Drahomír - Čech, Svatopluk. Mikroskopická anatomie. 1.dotisk 1. vydání. Brno : Vydavatelství MU, 2003. 353 s. ISBN 80-210-2208-6.  
 • Vacek, Zdeněk. Embryologie pro pediatry : Učebnice pro lékařské fakulty. 2. dopl. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1992. 313 s. ISBN 80-7066-562-9.  
 • Čech, Svatopluk - Trávník, Pavel. Základy embryologie člověka. 1.vyd-dotisk. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 114 s. ISBN 80-210-0562-9.  
 • Kapeller, Karol - Pospíšilová, Viera. Embryológia človeka: učebnica pre lekárske fakulty. Martin : Osveta, 2001. 370 s. ISBN 80-8063-072-0.  
 • Čech, Svatopluk - Horký, Drahomír. Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře. 1.vyd. Brno : Vydavatelství MU, 2004. 137 s. ISBN 80-210-2513-7.  

ZLHP041p

Základy hygieny v zubním lékařství - předn.

jaro 2007

 

ZLIP041c

Interní propedeutika - cvičení

jaro 2007

 

ZLIP041p

Interní propedeutika - přednáška

jaro 2007

 

ZLKK041c

Konzervační zubní lékařství - kariologie-cvičení

jaro 2007

 

ZLKK041p

Konzervační zubní lékařství - kariologie-přednáška

jaro 2007

 

ZLLM0421c

Lékařská mikrobiologie I -cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno : Neptun, 200. 247 s. ISBN 80-902896-2-2.  
 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno : NEPTUN, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.  
 • Votava, Miroslav - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Zahradníček, Ondřej - Woznicová, Vladana. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8.  
 • Votava, Miroslav - Heroldová, Monika - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Woznicová, Vladana - Zahradníček, Ondřej. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3.  
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 16th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 2002. 709 s. Index. ISBN 0-443-07077-6.  
 • Votava, Miroslav - Buček, Radomír - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Přecechtěl, Ferdinand - Ruzicka, Viktor. Medical microbiology III. Instructions for practical courses - 2nd corrected edition. Brno : Vydavatelství MU, 1995. 93 s. ISBN 80-210-1188-2.  
 • Bednář, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha : Marvil, 1996. 558 s.  
 • Greenwood, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0.  
 • Murray, Patrick R. - Rosenthal, Ken S. - Kobayashi, George S., et al. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis : Mosby, 2002. 826 s. ISBN 0-323-01213-2.  
 • Prvních šest titulů je základních, ostatní doplňkové. - First six titles are basic, the other supplementary. - Používejte také www.medmicro.info. Use also www.medmicro.info.

ZLLM0421p

Lékařská mikrobiologie I -přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno : Neptun, 2001, 247 s. ISBN 80-902896-2-2.  
 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno : NEPTUN, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.  
 • Votava, Miroslav - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Zahradníček, Ondřej - Woznicová, Vladana. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8.  
 • Votava, Miroslav - Heroldová, Monika - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Woznicová, Vladana - Zahradníček, Ondřej. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno :  Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3.  
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 16th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 2002. 709 s. Index. ISBN 0-443-07077-6.  
 • Votava, Miroslav - Buček, Radomír - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Přecechtěl, Ferdinand - Ruzicka, Viktor. Medical microbiology III. Instructions for practical courses - 2nd corrected edition. Brno : Vydavatelství MU, 1995. 93 s. ISBN 80-210-1188-2.  
 • Bednář, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha : Marvil, 1996. 558 s.  
 • Greenwood, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0.  
 • Murray, Patrick R. - Rosenthal, Ken S. - Kobayashi, George S., et al. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis : Mosby, 2002. 826 s. ISBN 0-323-01213-2.  
 • Prvních šest titulů je základních, ostatní doplňkové. - First six titles are basic, the other supplementary. - Používejte také www.medmicro.info. Use also www.medmicro.info.

ZLNV041c

Neurovědy - cvičení

jaro 2007

 

ZLNV041p

Neurovědy - přednáška

jaro 2007

 

ZLOC0451c

Orální chirurgie I-cvič.

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  
 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  
 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  

ZLOH041c

Orální histologie a embryologie - cvič.

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Horký, Drahomír - Čech, Svatopluk. Mikroskopická anatomie. Druhé, nezměněné. Brno : Vydavatelství MU, 2005. 353 s. ISBN 80-210-3775-X.
 • Moore, K.L. - Persaud, T.V.N. Zrození člověka- Embryologie s klinickým zaměřením. (překlad 6. vydání). Praha : ISV nakladatelství, 2002. 564 s. ISBN 80-85866-94-3.  
 • Čech, Svatopluk - Horký, Drahomír - Lauschová, Irena - Sedláčková, Miroslava - Šťastná, Jitka. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno : Vydavatelství MU, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0.  

ZLOH041p

Orální histologie a embryologie - předn.

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Horký, Drahomír - Čech, Svatopluk. Mikroskopická anatomie. Druhé, nezměněné. Brno : Vydavatelství MU, 2005. 353 s. ISBN 80-210-3775-X.
 • Moore, K.L. - Persaud, T.V.N. Zrození člověka- Embryologie s klinickým zaměřením. (překlad 6. vydání). Praha : ISV nakladatelství, 2002. 564 s. ISBN 80-85866-94-3.  
 • Nanci. Ten Cates Oral Histology. Development, Structure and Function. 6. vyd. USA : Mosby, 2003.  
 • Riviere. Lab Manual of Normal Oral Histology. Chicago : Quintessence Publishing Co, Inc., 2000.  
 • Melfi - Alley. Permar s Oral Embryology and Microscopic Anatomy. A Textbook for Students in Dental Hygiene. 10. vyd. Philadelphia : Lippincott WW, 2000.  

ZLPL0451c

Protetické zubní lékařství - cvičení

jaro 2007

 

ZLPP0442

Prázdninová praxe I

jaro 2007

 

ZLPR0333p

Preklinické zubní lékařství III-přednáška

podzim 2006

 

ZLPR0333s

Preklinické zubní lékařství III-cvičení

podzim 2006

 

ZLPT0322c

Protetická technologie II-cvičení

podzim 2006

 

ZLPT0322p

Protetická technologie II- přednáška

podzim 2006

 

ZLPZ041c

Preventivní zubní lékařství-cvičení

jaro 2007

 

ZLPZ041p

Preventivní zubní lékařství-přednáška

jaro 2007

 

ZLVL0311p

Veřejné zdrav. v zubním lékařství

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Holčík, Jan - Žáček, Adolf - Koupilová, Ilona. Sociální lékařství. dotisk 2. doplněného vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 137 s. ISBN 80-210-1907-7.  
 • Gerylovová, Anna - Holčík, Jan. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5.  

ZLZM0311c

Zobrazovací metody v zubním lékařství-cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Nukleární medicína [4. vyd.] / Jan Urbánek. - 4. upraven. a dopl. vyd.. - Jilemnice : Gentiana, cop. 2002. 154 s. ISBN 80-86527-05-0

ZLZM0311p

Zobrazovací metody v zubním lékařství

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Nukleární medicína [4. vyd.] / Jan Urbánek. - 4. upraven. a dopl. vyd.. - Jilemnice : Gentiana, cop. 2002. 154 s. ISBN 80-86527-05-0